Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Bezpečnostní studia:

Prevence
kriminality

ponoř se do
prevence
kriminality

Jaká je role bezpečnostních sborů v prevenci kriminality a jakými způsoby můžeš přispět i ty k bezpečnosti ve společnosti?

Studijní
program

Bezpečnostní studia (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Dokážeš zabránit zločinu?

Jednoduchá otázka, ne tak jednoduchá odpověď. Prevence kriminality je systematický a plánovaný přístup na snížení výskytu  trestné činnosti. Chceš se na tom podílet?

Vystuduj Bezpečnostní studia a ponoř se do preventivních programů u policie, státu, nebo v soukromém sektoru.

Společně můžeme zlepšit svět.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Komplexní znalosti

Věříme, že inderdisciplinární znalosti jsou zdravým základem pro specializace. Zní to složitě? Není, vše přichází postupně a postupně dává smysl.

Co je to
prevence kriminality?

Prevence kriminality je systematický a plánovaný přístup zaměřený na snižování výskytu trestné činnosti v společnosti. 

Cílem prevence kriminality je předejít vzniku a rozšiřování kriminálního chování tím, že identifikuje, analyzuje a adresuje příčiny a faktory, které kriminalitu podporují. 

Hlavním záměrem prevence kriminality je snížit počet obětí trestné činnosti, minimalizovat škody způsobené společnosti a jednotlivcům a zlepšit bezpečnost a kvalitu života obyvatel.

Prevence kriminality může být realizována na různých úrovních, včetně individuální, rodinné, komunitní a celospolečenské úrovně. Zahrnuje spolupráci mezi různými sektory a aktéry, jako jsou vládní orgány, neziskové organizace, občanská společnost, vzdělávací instituce a další.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

Chceš studovat
bezpečnost?

Chceš se přihlásit na Bezpečnostní studia? Skvěle – začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia prevence kriminality?

Prevence kriminality

Obsah studia prevence kriminality:

Interdisciplinární studijní předmět úzce navazuje na předmět kriminologie, vychází z jejího obsahového zaměření především pak problematiky etiologie (příčin a podmínek páchání trestné činnosti) se zaměřením na možností jejího řešení.

Jeho cílem je poskytnout studentům potřebné teoretické a částečně praktické znalosti týkající se různých aspektů prevence kriminality.

Studenti se seznámí s definicí a oblastí zájmu kriminologie a pochopí hlavní úkoly této vědy.

Studium různých aspektů kriminality, včetně jejího rozsahu, struktury a změn v průběhu času.

Studenti se budou zabývat specifickými jevy spojenými s kriminalitou v rámci České republiky.

Toto téma se zaměřuje na faktory a příčiny trestné činnosti, včetně studia motivací, sociálních, psychologických a biologických faktorů.

Studium obětí trestné činnosti, jejich práv a potřeb, a výzkumu viktimologie

Seznámení se s různými způsoby poskytování pomoci obětem trestných činů, včetně právní ochrany a podpory.

Studium různých aspektů kriminality, včetně jejího rozsahu, struktury a změn v průběhu času.

Jak vypadá prevence konkrétních druhů trestné činnosti, jako je například násilí, drogová kriminalita nebo majetková trestná činnost?

Studium různých aspektů trestního soudnictví, včetně policejní práce, soudního řízení a výkonu trestu.

Seznámení se s alternativními přístupy k trestu, které se zaměřují na obnovu škod způsobených trestnou činností a obnovení vztahů mezi pachatelem a obětí.

Studium opakovaného spáchání trestné činnosti u jednotlivců a faktorů, které mohou ovlivnit recidivu.

Přehled základních metod a přístupů v kriminologickém výzkumu, včetně sběru a analýzy dat.

Zlevni si školné
O 4000,- Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
bezpečnostní
studia

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student