Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bezpečnostní studia:

Přestupkové
právo

objev postupy
Přestupkového
práva

Co všechno spadá pod přestupkové právo? Jak probíhá procesní řízení a jaká je role přestupkového práva v právním systému?

Studijní
program

Bezpečnostní studia (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Přestupkové právo srozumitelně

Chceš porozumět tomu, jak probíhá procesní řízení z pohledu vykonavatele práva? Bezpečnostní studia ti pomohou vše pochopit.

Ponoř se do víru práva
a získej komplexní znalosti
pro práci v oblastech bezpečnosti.

Bezpečnostní studia tě připraví.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Jedinečné znalosti práva

Absolventi programu získají jedinečné znalosti základů veřejného práva, trestního, správního a ústavního práva.

Co je to přestupkové právo?

Přestupkové právo je právní obor, který se zabývá porušeními právních norem, které jsou méně závažné než trestné činy. Jedná se o soubor právních pravidel, která stanovují odpovědnost za taková porušení a procesy související s jejich projednáváním.

Přestupkové právo pokrývá širokou škálu oblastí. Zahrnuje přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky v dopravě, ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitelů nebo regulaci hospodářské soutěže.

Na přestupkovém právu se podílí správní orgány, ty jsou zodpovědné za vedení řízení o přestupcích a vydávání rozhodnutí. Řadí se sem obecní úřady, přestupkové komise a soudy, které rozhodují v případech odvolání proti rozhodnutím správních orgánů.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

Chceš studovat
bezpečnost?

Chceš se přihlásit na Bezpečnostní studia? Skvěle – začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia přestupkového práva?

Přestupkové právo

Obsah studia Přestupkové právo:

Předmět přestupkové právo se zabývá novou právní úpravou přestupkového práva, která je obsažena v zákoně č. 250/2016 Sb. Základy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem č. 251/20016 Zákon o některých přestupcích. 

Tyto právní normy zcela změnily dosavadní pojetí přestupků a navazují na právní úpravu obsaženou v trestním zákoníku v souladu s Evropským zákonodárstvím. 

Předmět se zabývá jak novými pojmy, tak i speciální úpravou jak u odpovědnosti, kdy se rozlišuje fyzická osoba, právnická osoba a podnikající právnická osoba, dále správní tresty a jejich ukládání a rovněž i ustanovení o mladistvých, kdy dochází s přihlédnutím k tomu, že mladistvý v některých případech může být podnikající fyzickou osobou a v tom případě se na něj nevztahuje snížení horní hranice pokuty, jak uvádí ustanovení § 57 zákona.

V průběhu přednášek budou studenti seznámeni i s průběhem řízení o přestupcích v prvním stupni a jeho jednotlivých fázích.

Studenti se seznámí s klíčovými pojmy v rámci přestupkového práva a naučí se je správně interpretovat a aplikovat.

Studenti získají povědomí o právním systému, jeho struktuře a vztahu mezi právními a neprávními normami v rámci přestupkového práva.

Studenti se seznámí s obsahem zákona, jednotlivými aspekty a výkladem základu odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Studenti získají znalosti o konkrétních oblastech, ve kterých mohou přestupky nastat (např. přestupky proti pořádku, majetku, občanského soužití, aj.).

Studenti se seznámí s novou procesní úpravou a naučí se jednotlivé fáze řízení o přestupcích.

Studenti získají hlubší povědomí o veřejném pořádku a přestupcích, které jsou s ním spojené.

Zlevni si školné
O 4000,- Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
bezpečnostní
studia

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student