Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Bezpečnostní studia:

Kybernetická
kriminalita

odhal
kybernetickou
kriminalitu

Jaké jsou nejnovější trendy v kybernetické kriminalitě? A dají se vůbec pachatelé dopadnout, nebo jsou vždy o krok napřed?

Studijní
program

Bezpečnostní studia (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš přispět k potírání kyberkriminality?

Láká tě práce v oblasti kybernetické bezpečnosti? Vystuduj program, který tě připraví jak pro soukromý sektor, tak pro státní správu.

Počítačová kriminalita, podvody, pirátství – to je pouhý zlomek vědomostí, které nabydeš.

Přihlas se na Bezpečnostní studia.

STOJÍME SI ZA TÍM!

IT/IS/ITC jasně!

Bezpečnostní studia ti pomohou porozumět i na první pohled složitým věcem. Učíme jasně a srozumitelně.

Co je to Kybernetická kriminalita?

Kybernetická kriminalita je forma trestné činnosti, vedené prostřednictvím počítačových sítí, informačních systémů a digitálních technologií umožňující pachatelům operovat na lokální i globální úrovni. 

Jedná se o nelegální činnosti, které využívají technologické prostředky k provádění různých forem útoků, krádeží, podvodů, šíření škodlivého softwaru či porušování autorských práv.

Kybernetická kriminalita má značný dopad na jednotlivce, firmy, organizace a dokonce i na státy. Poškození může zahrnovat finanční ztráty, odcizení citlivých informací, narušení firemních sítí a infrastruktury, poškození reputace a narušení soukromí.

Prevence a boj proti kybernetické kriminalitě vyžaduje spolupráci mezi vládami, právními orgány, technologickými společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami, stejně jako investice do kybernetické bezpečnosti a vzdělávání.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

Chceš studovat
bezpečnost?

Chceš se přihlásit na Bezpečnostní studia? Skvěle – začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia kybernetické kriminality?

Kybernetická kriminalita

Obsah studia kybernetická kriminalita:

 

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou trestné činnosti v kyberprostoru, a to jak v oblasti hmotněprávní, tak procesní. 

Výuka je zaměřena na popis skutkových podstat nějakým způsobem spojených s počítači, informačními systémy, informačními technologiemi, tj. se vším, co je součástí kyberprostoru. 

Dále se zabývá procesní problematikou – vyhledáváním a zajišťováním digitálních stop, kybernetickou kriminalistickou expertizou a znaleckými posudky, prováděním důkazů. 

Závěr výkladu je zaměřen na další vývoj kybernetické kriminality, který zahrnuje technologickou současnost a její předpokládaný další vývoj, a tedy z toho se odvíjející i možnosti a příležitosti pachatelů trestné činnosti.

Studenti se seznámí s definicí kdyberprostoru  a jeho hlavními charakteristikami, dále informační kriminalitou zaměřující se na neoprávněný přístup k informacím a manipulací (např. phishing krádeže dat), počítačovou kriminalitou (např. hacking, malware a útoky na síťovou bezpečnost), kybernetickou kriminalitu (např kyberšikana a další.) a historickým vývojem.

Studenti se seznámí s trestnou činností zaměřenou na informační systémy a informační technologie (např. hacking, útoky na síťovou infrastrukturu, aj.).

Další částí které se budou studenti věnovat je trestná činnost s nakládání s informacemi (např. neoprávněný přístup k datům, jejich pozměňování aj.).

Téma se zabývá trestnou činností související s neoprávněným přístupem k počítačovému systému, nebo nosiči informací, poškození záznamu a další. 

Tato část předmětu se zaměřuje na osobnostní rysy pachatelů, jejich motivy a zvláštnosti kriminálních situací v kyberprostoru. Zkoumají se faktory, které vedou k páchaní kybernetické trestné činnosti.

Studenti se seznámí s vyhledáváním a zajišťováním digitálních stop v kyberprostoru. Další částí jsou specifika procesních postupů, které jsou potřebné pro získání a použití digitálních důkazů při trestním řízení.

Výuka zahrnuje také problematiku ohledání místa činu, domovních a osobních prohlídek a prohlídek jiných prostor, kde mohou být nalezeny stopy kybernetické kriminality.

Analýza zajištěných nosičů dat se týká procesu vyšetřování a zkoumání digitálních důkazů, které byly získány v rámci kybernetické kriminality. Tato analýza zahrnuje prohlížení a vyhodnocování obsahu nosičů dat, jako jsou pevné disky, paměťové karty, USB flash disky, mobilní telefony nebo jiná digitální zařízení. Cílem je získat relevantní informace, které mohou posloužit jako důkazy pro vyšetřování trestné činnosti.

Studium se zde zaměřuje na předpověď budoucího vývoje kybernetické kriminality. Virtuální kriminalitě, trestněprávních aspektech robotiky a umělé inteligence, útocích na technologické řídicí systémy, kyberterorismu a kybernetické válce.

Zlevni si školné
O 4000,- Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
bezpečnostní
studia

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student