Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Letový provoz

Studium na pilota? Máme! Vystuduj letový provoz – uplatníš se kdekoliv okolo letiště. A budeš-li opravdu chtít i dopravním pilotem můžeš být ;)

Ano, je to tak. Pokud chceš pracovat v leteckém průmyslu, kde je aktuální nedostatek pracovníků, tohle je správná cesta.

Naučíme tě rozumět základům letu, konstrukci letadel a motorů i letecké navigaci a meteorologii. Získáš vědomosti, jaké nástroje slouží k řízení a získáš přehled o využití letecké dopravy v národním hospodářství

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
prestizně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Pilot, nebo
řídící letového
provozu?

Na zemi,
jako ve
vzduchu

Pilot, ten si život má…

„Řidič letadla“ je sice pro mnohé snovým povoláním, ale již tak často nesníme o tom, jakou zodpovědnost nese na svých bedrech za cestující :). Studijní program Letový provoz tak nevyužijí jen zájemci o letce, resp. pilota, ale také o pozemní personál, jako inspektora kvality, leteckého aerodynamika, facility manažera a řadu dalších…

Profilové předměty pro Letový provoz

Základy letu

Dozvíš se, jaké jsou principy letu letadel nebo jak se provádí příprava a monitorování letu. Předáme ti obecné know-how a pomůžeme ti osvojit si teoretický základ.

Řízení kvality

Dozvíš se, jaké nástroje slouží k řízení kvality v letecké dopravě.

Provoz a ekonomika

Dozvíš se, jaké nástroje slouží k řízení, a získáš přehled o využití letecké dopravy v oblasti přepravy a národního hospodářství.

Konstrukce letadel a motorů

Seznámíš se s různými druhy konstrukce letadel a leteckých pohonných jednotek a s jejich důležitými vlastnostmi a charakteristikami.

Letecká navigace a meteorologie

Seznámíš se se základy letecké navigace a meteorologie, které jsou velice důležité pro bezpečnost leteckého provozu.

Charakteristika studijního programu

Studijní program Letový provoz seznamuje studenty s problematikou civilního letectví a zajišťováním letového provozu.

Získáš praktické znalosti v základních disciplínách, porozumíš základům letu, konstrukci letadel, letecké navigaci a meteorologii, provozním a výkonnostním charakteristikám dopravních letadel i managementu leteckých podniků.

Dostaneš možnost absolvovat jak teoretickou, tak i praktickou výuku, která je pro budoucí výkon v různých funkcích v letecké dopravě i licencovaných funkcích v provozu letecké techniky nezbytná.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA LETOVÝ PROVOZ NA FVŠO?

letový provoz (Bc.)

Tak jako Cestovní ruch a turismus je nedílnou součástí naší fakulty i Letový provoz. Perspektivní studijní program, který je zaměřený i technicky. Katedra letecké dopravy FVŠO má rozsáhlý tým zkušených odborníků a spolupracovníků z letecké praxe, který je připraven předávat zkušenosti přímo z první ruky!

První krok k dopravnímu pilotu?

Studijní program Letový provoz nabízí vybraným studentům přidanou hodnotu. Kromě vysokoškolského titulu Bc. mohou studenti, kteří se připravují na budoucí povolání dopravního pilota, v rámci výuky absolvovat potřebnou teoretickou přípravu – ve spolupráci se smluvní leteckou školou.

Specializace? Proč ne!

Nabízíme více specializací – Provoz a řízení letecké dopravy, Letecké bezpilotní systémy.

Bakalářem to nekončí

Studenti mohou na naší škole pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků.

Férový start do letectví

Studijní program jsme zmodernizovali – všichni studenti, bez ohledu odkud a s jakými znalostmi přicházejí, mají možnost dosáhnout stejné úrovně.

Obsahová i metodická náplň základních předmětů je důkladně propracovaná (patří sem matematika, fyzika, základy letu, konstrukce letadel a motorů, meterologie, navigace, radionavigace a další). Doplnili jsme také předměty, které rozšíří odborný přehled studentů (např. Letová způsobilost a spolehlivost).

Jsme nabušeni zdroji!

Nadstandardní vybavenost – literatura a odborné podklady, které jsou v knihovně k dispozici pro jednotlivé předměty, dosahují profesionální úrovně a je to jedna z našich "výkladních skříní".

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v oblasti výkonného managementu provozovatelů letecké techniky, ve výkonném managementu na letištích, v oblasti zajištění letového provozu a leteckých provozních služeb, v handlingových společnostech, v organizacích leteckého výcviku. 

Dále pak v organizacích zajišťujících údržbu a opravy letecké a letadlové techniky (pohonné jednotky letadel, letadlové systémy, letecké přístroje a avionika, vybavení letadel, pozemní zabezpečení letadel a letového provozu atd.) a v řadě dalších oblastí civilního letectví a letecké dopravy.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Letový provoz

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Letový provoz

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student