Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MBA Procurement

MBA
procurement

Získejte
výhodu
s MBA

Zvyšte si
profesní
vzdělání

MBA je vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Administration). 

MBA je rozšířením a doplněním pro podnikatele, manažery a pracovníky státní správy, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání. Titul MBA je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S MBA

Co je program MBA?

Titul MBA (Master of Business), uváděný za jménem, je profesní titul, který lze získat v neakreditované formě studia na Panevropské univerzitě. Celosvětově se řadí ke klíčovému manažerskému vzdělání pro TOP manažery a jednatele firem.

Co nabízí program
MBA procurement pro manažery nákupu?

Moderní nákupní management

Provedeme vás celým nákupním procesem se zaměřením na pokročilou digitalizaci a automatizaci a jejich využití v současné nákupní praxi.

Aktuální trendy digitálního nákupu

Tlak na rychlou a přesnou komunikaci, sběr dat a jejich automatické a permanentní vyhodnocování nutně vede k transformaci nákupních týmů.

praktické dovednosti

Za pomoci nákupních specialistů získáte praktické technologické dovednosti a schopnosti, které vám usnadní práci v každém bodu nákupního procesu.

Orientace v neustále vyvíjejícím se trhu

Zjistíte, jak optimalizovat nákupní proces, omezit chybovost a generovat úspory.

Řízení nákupní agendy

Dozvíte se, jak řídit nákupní agendu i s jejími logickými přesahy do ostatních oblastí, které ovlivňují nákup.

Vytváření komoditních strategií

Pochopíte hlavní pilíře a vliv strategie na fungování nákupního týmu.

Příprava na krizové nákupy

Budete se umět připravit na krizové nákupy v době nedostatku materiálu a rostoucích cen. Správně reagovat v komplikovaných nákupních situacích.

+ další důležité znalosti, dovednosti i kompetence

Výběr dodavatelů, využívání eAukčních nástrojů, zpracovávání smluvních procesů, práce s daty a reporty, tvorba nákupních plánů, využívání nástroje category managementu, situační analýzy, analýzy udržitelnosti, aj.

Charakteristika

studijního

programu

MBA je vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Administration). 

MBA je rozšířením a doplněním pro podnikatele, manažery a pracovníky státní správy, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání. Titul MBA je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje.

Jedná se o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. Toto vzdělání jistě ocení také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě.

Sledujeme aktuální proměny v oblasti moderního nákupu, na které okamžitě reagujeme. I ty nejnovější postupy se tak stávají součástí naší vysokoškolské výuky. Naši studenti mají vždy náskok před ostatními.

Program je unikátní nejen obsahem, ale i formou. Kombinace distančního učení znalostí pomocí platformy MOODLE, která umožňuje individuální přístup, a hlavně permanentní možnosti evaluace (student se učí jen to co nezná) a prezenčních workshopů, které řeší konkrétní kauzy studentů, jež budou řešit v rámci dizertační práce, což přináší výrazné zvýšení efektivity studia.

Naším primárním cílem je poskytnout současným i budoucím manažerům a podnikatelům vzdělání, které předurčí jejich inovativní a progresivní přístup k podnikatelské činnosti.

STUDIJNÍ MODULY V OBLASTI MBA procurement

1. Řízení nákupu a nákupní proces

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Strategický pohled na nákupní oddělení, jeho roli a umístění v rámci společnosti. V bloku se seznámíte s charakteristickými aspekty celého end-2-end procesu, se způsobem jak to všechno díky moderním technologiím měřit a analyzovat, jak využít potenciálu profesních sociálních sítí a jak vybudovat moderní a plně kvalifikovaný nákupní tým.

2. strategie a plán nákupu

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Seznámíte se s plánováním nákupních aktivit a vytvářením strategií na sledovaná období, controllingem, jejich vyhodnocováním a využitím výsledků pro další plánování a strategie.

3. Category management a kmenová data

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Naučíte se za pomocí vhodných nástrojů efektivně a smysluplně využívat category management a optimalizovat data tak, aby byly výstupy co nejpřesnější. Category management je právem považován za vrcholovou disciplínu mezi modely řízení strategie nákupu zajišťující kompletní pochopení všech elementů ovlivňujících způsob, jakým bychom měli k dané kategorii a s ní spojeným dodavatelům přistupovat.

4. Výběrová řízení a jejich digitalizace

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Zjistíte, jak nejlépe realizovat, vést a vyhodnocovat tendr, seznámíte se s variabilitou elektronického tendru i možnostmi, jak na základní část tendru navázat elektronickou aukcí a negociaci o konečné ceně a dalších podmínkách dodání tak přenést na kvalifikované dodavatele a jejich možnosti.

5. Dodavatelé a management vztahu s dodavateli

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Naučíte se hodnotit, segmentovat, vybírat dodavatele a efektivně využívat SRM. A to i pro vyhodnocování výkonu dodavatelů navázaného například na inovační plán.

6. Contract management a schvalovací proces

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Ucelený přehled o smluvních procesech a formálních a právních náležitostech běžících na pozadí celého nákupního procesu organizace. Naučíte se správně rozdělovat, formulovat a strukturovat zásadní dokumenty a uvědomíte si jejich informační propojenost.

7. Purchase to Pay a eKatalogy

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Provázanost jednotlivých firemních procesů včetně vazby strategického nákupu na nákup operativní a transakční. Naučte se tvořit systémovou objednávku, která se stává závazným dokumentem ze strany kupujícího a po formálním přijetí objednávky dodavatelem, i závaznou pro druhou stranu na základě vyjednaných podmínek (cena, platební podmínky, termín dodání apod.), jež jsou výsledkem výběrového řízení, eAukce nebo standardizovaného katalogového systému.

8. Reporting a klíčové indikátory výkonu

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Reporty, grafy a jiné ukazatele. Zmapování celého nákupního procesu z hlediska dat a vstupů, které jsou překlopeny do strukturovaných reportů a přehledného KPI dashboardu.

9. Risk management a principy udržitelnosti

Garant studia: Dr. Petr Kazík


Základním pilířem dobře fungující nákupní organizace je schopnost dostat firemní výdaje pod kontrolu kvalifikovaného nákupního týmu, který za použití vhodných nástrojů zajišťuje nastavení a průběh a kontinuální zlepšování nákupního procesu, analyzuje a odbourává rizika a udržuje dosažené cíle, postupy a strategie.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

1 rok

FORMA STUDIA:

1x měsíčně v sobotu

ŠKOLNÉ:

69 900,- bez DPH - absolventi VŠPP a VŠO
89 900,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

1 rok

HARMONOGRAM STUDIA:

1x měsíčně v pátek

ŠKOLNÉ:

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.​

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

PODMÍNKY PŘIJETÍ - MBA

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a dva roky praxe na manažerské nebo obdobné pozici.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni studia.

Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810, 710 00 Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a dva roky praxe na manažerské nebo obdobné pozici.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni studia.

Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810, 710 00 Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student