Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Regionální rozvoj a digitalizace společnosti

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAK DIGITALIZACE OVLIVŇUJE REGIONÁLNÍ ROZVOJ?

Chceš vědět, jak digitalizace transformuje regionální ekonomiky a společnosti? Nauč se o výzvách a příležitostech, které digitalizace přináší v regionálním rozvoji.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Regionální rozvoj a digitalizace společnosti?

Regionální rozvoj a digitalizace společnosti jsou dva propojené koncepty, kde regionální rozvoj se soustředí na ekonomické, sociální a kulturní zlepšení různých geografických oblastí, s cílem zvýšit jejich prosperitu a kvalitu života. 

Digitalizace společnosti využívá digitálních technologií v různých oblastech, jako je veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání, a průmysl ke zvýšení efektivity procesů, zlepšení přístupu k informacím a službám, a podpoře inovací.

Proces digitalizace klíčovou roli v podpoře a zrychlení regionálního rozvoje.

Proč se zajímat o studium Regionálního rozvoje a digitalizace?

Studium regionálního rozvoje a digitalizace pomáhá pochopit, jak můžeme využít moderní technologie a inovativní přístupy pro zlepšení života ve městech a regionech. 

V dnešním rychle se měnícím světě, plném technologických inovací a globálních výzev, jsou tyto dovednosti stále více vyžadovány. Je tak důležité rozumět, jak mohou být tyto změny směrem k digitalizaci využity pro podporu ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje.

Co mě naučí v rámci rozvoje a digitalizace vysoká škola?

Vysoká škola poskytuje v oblasti regionálního rozvoje a digitalizace znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu a pochopení dynamiky regionálních trhů, socioekonomických trendů, urbanizačních procesů a vlivu digitalizace na společnost.

Studenti se naučí, jak formulovat a implementovat strategie pro podporu regionálního rozvoje a jak využívat digitální nástroje a technologie pro efektivní správu a rozvoj regionů.

Kde znalosti o společnosti a digitálním věku využiji?

Znalosti získané v těchto oblastech jsou aplikovatelné v širokém spektru oborů a průmyslových odvětví. Studenti je mohou využít v regionální a městské správě, ve veřejných i soukromých organizacích, které se zabývají regionálním plánováním, ekonomickým rozvojem, i urbanizací.

Taktéž jsou tyto znalosti cenné pro role v oblasti IT, veřejné správy, vzdělávacích institucí, poradenství, a v neziskovém sektoru.

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Regionální rozvoj a digitalizace společnosti, jaká témata můžeš očekávat?

Regionální rozvoj a digitalizace společnosti

Obsah – studium rozvoje a digitalizace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší porozumění strategickému plánování regionálního rozvoje v České republice a Evropské unii a zároveň jim přiblížit význam digitálních inovací a modernizace veřejné správy pro efektivní regionální rozvoj

Studenti získají znalosti o definování regionů, regionální politice EU a ČR, osídlení a urbanizačních procesech, nástrojích a strategiích pro regionální rozvoj, dokumentech a plánech regionů a digitalizaci veřejné správy.

Studenti se seznámí s různými hledisky, jakými jsou definovány a vymezeny regiony v rámci České republiky a Evropské unie. 

Studenti se seznámí s politikami a programy, které EU a Česká republika používají k podpoře regionálního rozvoje. To zahrnuje financování, strategie a iniciativy zaměřené na zlepšení hospodářského a sociálního rozvoje regionů.

Studenti se zaměří na demografické změny v různých typech regionů (města, venkov) a porozumí, jak urbanizační procesy ovlivňují strukturu obyvatelstva a ekonomiku.

Studenti se seznámí s teoriemi a praktickými aspekty regionálního rozvoje, včetně ekonomického růstu, sociálního rozvoje a infrastrukturního plánování.

Studenti se zaměří na procesy a metodiky používané k vytváření strategií pro rozvoj regionů, které zahrnují dlouhodobé cíle a opatření k jejich dosažení.

Studenti se seznámí s různými nástroji a programy, které lze použít k podpoře regionálního rozvoje, včetně dotací, investičních pobídek a dalších mechanismů.

Studenti se seznámí s dokumenty a strategiemi, které regiony vytvářejí pro plánování svého rozvoje. To zahrnuje například regionální rozvojové plány a jejich význam v rámci celkového strategického směřování a jak tyto dokumenty odrážejí cíle a priority regionální politiky.

Studenti budou studovat digitalizaci veřejné správy, včetně zavádění e-governmentu, elektronických služeb pro občany a firmy, a jak tyto inovace mohou zefektivnit a modernizovat regionální administrativu a veřejné služby.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student