Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Digitalizace ekonomiky a společnosti

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ POCHOPIT VLIV DIGITALIZACE NA EKONOMIKU A SPOLEČNOST?

Jak se mění ekonomické a sociální struktury díky digitalizaci? Získej ucelený pohled na změny v ekonomice a společnosti v důsledku rostoucího využití digitálních technologií.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Digitalizace ekonomiky a společnosti?

Digitalizace ekonomiky a společnosti je proces, při kterém dochází k využívání digitálních technologií pro transformaci různých aspektů hospodářského a společenského života. 

Tento proces zahrnuje integraci digitálních nástrojů, jako jsou cloudová řešení, umělá inteligence, blockchain a internet věcí, do každodenních operací podniků, veřejné správy i osobního života jednotlivců. Cílem je zvýšit efektivitu, transparentnost a inovativnost, stejně jako podporovat nové obchodní modely a zlepšovat kvalitu života lidí.

Proč se zajímat o studium Digitalizace ekonomiky a společnosti?

Studium digitalizace je poměrně zásadní kvůli jeho rostoucímu vlivu na všechny aspekty společnosti a ekonomiky. S rostoucí závislostí na digitálních technologiích se stává důležité pochopit jejich vliv na ekonomiku, pracovní trh, vzdělávání, zdravotnictví a další sektory. 

Porozumění principům digitalizace umožňuje lepší adaptaci na měnící se trh práce, rozvoj nových dovedností a inovací, a také poskytuje nástroje pro řešení společenských výzev, jako je udržitelnost a přístup k informacím.

Co mě naučí v rámci Digitalizace ekonomiky a společnosti vysoká škola?

V rámci studia digitalizace ekonomiky a společnosti na vysoké škole se studenti naučí klíčové aspekty a principy digitální transformace. Získají znalosti o technologiích, jako jsou AI, blockchain, cloud computing a big data, a jejich aplikaci v různých ekonomických a společenských kontextech. 

Dále se dozvědí o dopadech digitalizace na různé sektory, včetně výroby, zemědělství a služeb, stejně jako o výzvách a příležitostech, které digitalizace přináší.

Kde znalosti o Digitalizace ekonomiky využiji?

Znalosti o digitalizaci ekonomiky lze využít v širokém spektru oblastí. V podnikovém sektoru pomáhají při transformaci obchodních modelů, zlepšení operací a vytváření nových produktů či služeb. 

Ve veřejné správě umožňují efektivnější správu a poskytování služeb občanům. V osobním životě mohou tyto znalosti pomoci lépe navigovat v digitálně orientovaném světě, ať už při výběru kariéry, osobním rozvoji nebo při každodenním rozhodování. Znalosti o digitalizaci jsou také nezbytné pro pochopení a reagování na současné a budoucí sociální a ekonomické výzvy.

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Digitalizace ekonomiky a společnosti, jaká témata můžeš očekávat?

Digitalizace ekonomiky a společnosti I.

Studium Digitalizace ekonomiky a společnosti I. – obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními principy a trendy v oblasti digitální ekonomiky a společnosti. Součástí obsahu je výklad popisující principy zavádění digitalizace do podniků a společností. Jedná se o systémový a plánovitý postup, který směřuje k naplnění modelu digitální zralosti podniků a společností.

Pozornost je věnována i sdílené ekonomice a modelům sdílené ekonomiky. Závěrečné přednášky jsou věnovány vyhodnocení podnikatelských aktivit zaměřených na znalosti, inovace a využití principů sdílené ekonomiky. Pozornost je zaměřena na sektor malých a středních podniků a veřejnou správu. Součástí obsahu je výklad popisující principy zavádění digitálních systémů do praxe –projekty, principy nákupu, výběrová řízení, veřejné soutěže, principy hodnocení.
Studenti se dozvědí o hlavních změnách ve světové ekonomice a budou schopni analyzovat klíčové statistiky včetně IT sektoru za posledních několik let. Získají povědomí o aktuálních tématech Světového ekonomického fóra v Davosu a jejich významu pro globální ekonomiku. Také budou rozumět Agendě 2030 OSN a jejím 17 cílům udržitelného rozvoje, a budou moci diskutovat o různých aspektech udržitelného rozvoje a globálních výzvách.
Studenti se zaměří na různé typy podniků a jejich charakteristikami. Budou rozlišovat mezi malými, středními a velkými podniky, a porozumí různým průmyslovým odvětvím a oborům podnikání.
Studenti porozumí vztahu mezi digitalizací a globální ekonomikou. Budou schopni interpretovat statistiky týkající se digitální ekonomiky a společnosti a diskutovat o otázkách zdanění příjmů z digitalizace.

Studenti se naučí analyzovat statistiky týkající se digitální ekonomiky a společnosti v České republice, včetně strategií pro umělou inteligenci a chytré sítě. Také budou moci zkoumat zkušenosti z průmyslu 4.0 a příklady firem z Německa (Siemens Amberg …), které se zapojily do digitálního transformace.

Studenti porozumí různým cílům a funkcím podniku v různých fázích jeho životního cyklu. Porozumí také, jak se tyto cíle mohou měnit a jaký vliv mají na strategii a řízení podniku.

Toto téma se věnuje nejnovějším trendům v oblasti digitalizace. Studenti se seznámí s aktuálními výzkumnými projekty a inovacemi spojenými s digitální transformací. Lépe porozumí změnám v ekonomice a společnosti v důsledku digitalizace.

Studenti se naučí hodnotit plány a iniciativy týkající se mobility a přesunu dopravy ze silnic na železnice. Budou schopni diskutovat o výzvách a příležitostech spojených s digitalizací v dopravě a dopravní infrastruktuře. T

Studenti se budou zabývat příklady uplatnění digitalizace v zemědělství, jak ve světě, tak v České republice. Získají povědomí o výzvách a příležitostech spojených s digitalizací v tomto odvětví a jaká jsou potenciální zlepšení v produkci a udržitelnosti.

Studenti se zaměří na vliv datových center, cloudových úložišť a sdílení informací na životní prostředí. Seznámí se vlivem úložišť na udržitelnost a dalších možnostech a perspektivách využívání odpadního tepla z chlazení datových center a o evropském „datovém prostoru“ pro sdílení informací. 

Studenti se seznámí s aktuálním vývojem na trhu e-shopů s nabídkou potravin a dalších obchodních modelů spojených s digitalizací. Naučí se o výzvách a příležitostech pro tradiční obchodní modely v digitálním prostředí.

Studenti se seznámí s aktuální situaci na českém trhu sdílení aut, kol, koloběžek, spolujízdy, ubytování, cestování, stravování a finančních a pojišťovacích služeb. Porozumí výzvám spojeným se sdílenou ekonomikou v České republice a v EU.

Studenti se seznámí s různými generacemi internetu (web 1.0, web 2.0, web 3.0) a jejich využitím ve firemní praxi. Seznámí se s klady a nedostatky využívání sociálních sítí ve firemní praxi a jak tyto platformy mohou ovlivnit marketing a komunikaci firem.

Tato část se zaměřuje na aktuální události v oblasti digitalizace. Studenti se dozví o nových trendech, jako jsou létající automobily (eVTOL) a autonomní vozidla na úrovní 3, 4 a 5, včetně příkladů jako Audi A8 L, Uber a Tesla. Dále se budou zabývat autonomní železniční, lodní a leteckou dopravou a diskutovat o jejich potenciálním dopadu na ekonomiku a společnost.

Digitalizace ekonomiky a společnosti II.

Studium Digitalizace ekonomiky a společnosti II. – obsah:

Předmět navazuje na teoretická východiska digitalizace. Cílem předmětu je seznámit studenty s vládními iniciativami a soukromými aktivitami v oblasti digitalizace. Součásti obsahu je výklad popisující příležitosti a rizika rozvoje digitalizace v daném společenském systému. Jedná se o výklad spojený a propojený s řadou praktických cvičení formou případových studií.

Pozornost je věnována i dopadům sdílené ekonomiky na konkrétní sektory. Jedná se sektor průmyslu, obchodu, služeb, ale i oblast vzdělávání a jeho změn. Speciálně jsou studenti seznámeni s dopady digitalizace na mobilitu, sociální sítě, dopravní a přepravní služby, ubytovací a hotelové služby. Závěrečná přednáška je věnována bezpečnostní a vojenské oblasti dopadů digitalizace. Pozornost je zaměřena na cvičení, jehož cílem a výstupem je zpracování seminární práce konkrétní studie dopadu digitalizace na podnik či veřejnou správu.
Studenti se seznámí s konkrétními kroky a strategiemi, které vláda České republiky podniká k podpoře digitalizace. Budou studovat strategické dokumenty a jejich interpretaci, což jim umožní pochopit, jakým směrem se země ubírá v oblasti digitální transformace a jaký je zde politický zájem.
Studenti se dozvědí o soukromých digitálních iniciativách a aktivitách prováděných v České republice. Bude se zkoumat, jaké firmy a organizace hrají klíčovou roli v procesu digitalizace a jakým způsobem se podílejí na rozvoji digitálního prostředí v zemi.

V rámci tématu se studenti seznámí s aktivitami soukromých organizací a firem v oblasti digitalizace. Studenti se dozví o statistikách a indikátorech postupu digitalizace v soukromém sektoru v ČR.

Studenti budou zkoumat bezpečnostní aspekty, včetně kybernetických hrozeb, právní problémy spojené s ochranou dat a intelektuálním vlastnictvím. Toto téma jim pomůže chápat, že digitalizace není bez rizik a vyžaduje adekvátní opatření.
V rámci tématu se studenti dozví, jak digitalizace ovlivňuje trh práce a vzdělávací systém v České republice. Bude zkoumán vliv automatizace a technologických změn na zaměstnanost a potřebu nových dovedností u pracovníků.
Studenti se seznámí s příklady digitalizace v průmyslu. Porozumí, jaké technologie a inovace jsou v průmyslu využívány a jak mohou přispět k zlepšení výrobních procesů a produktivity. Případové studie se zaměří na odvětví stavebnictví a další relevantní průmyslové obory.
Studenti porozumí různým aspektům investic do podniku, včetně strategií a rozhodovacích procesů. Naučí se rozlišovat mezi různými druhy investic, jako jsou rozvojové investice, náhradní investice a investice do inovací.
Studenti zjistí, jak se digitální technologie promítají do způsobu, jakým firmy a spotřebitelé interagují online. Opět budou analyzovány konkrétní případové studie.
Studenti se dozvědí, jak sdílená ekonomika mění způsob, jakým lidé využívají dopravní a přepravní služby, a jakým způsobem se promítá do ekonomiky.
V rámci tématu se studenti zaměří na ubytovací a hotelové služby. Studenti se budou zabývat změnami v této oblasti a analýzou konkrétních případů.
Poslední část předmětu je věnována vlivu digitalizace na vojenský sektor a bezpečnost. Studenti budou zkoumat, jak digitalizace ovlivňuje vojenskou technologii a strategii.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student