Digitální ekonomika a společnost:

Člověk a společnost v digitálním věku

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAK SE MĚNÍ ČLOVĚK A SPOLEČNOST V DIGITÁLNÍM VĚKU?

Zajímá tě, jak digitalizace ovlivňuje naši společnost a každodenní život? Prozkoumej vliv digitálních technologií na lidské chování a sociální struktury.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Člověk a společnost v digitálním věku?

Předmět „Člověk a společnost v digitálním věku“ se v rámci studijního programu Digitální ekonomika a společnost zaměřuje na zkoumání, jak digitální transformace ovlivňuje naše každodenní životy, pracovní procesy, komunikaci a sociální interakce mezi lidmi, společností a digitálními technologiemi. 

Tento předmět představuje multidisciplinární přístup, který spojuje sociální vědy, humanitní obory a technologie, aby poskytl komplexní pohled na to, jak digitální věk ovlivňuje naše chování, sociální struktury a kulturu.

Proč se zajímat o studium společnosti v digitálním věku?

Studenti se naučí kriticky analyzovat dopady technologií na společnost, etické otázky spojené s digitalizací a změny, které digitální věk přináší v oblastech jako práce, komunikace a umění.

Důležitým aspektem je také porozumění sociálním a psychologickým dopadům digitalizace, jako je digitální závislost nebo zneužívání sociálních sítí.

Co mě naučí v rámci digitálního věku vysoká škola?

Vysoká škola poskytne studentům hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti  jak efektivně komunikovat a pracovat v digitálním prostředí, rozumět, řešit etické dilematy spojené s digitálními technologiemi, a rozvíjet schopnosti kritického myšlení a reflexe aktuálních trendů a výzev spojených s digitalizací. 

Vysoká škola studenty seznámí s teoriemi a koncepty, jako digitální propast, kyberpsychologie a sociální média. Získají dovednosti v oblasti digitální komunikace, mediální gramotnosti a etických otázek spojených s digitálními technologiemi. Kurz také podporuje rozvoj kritického myšlení a schopnosti analyzovat a reflektovat současné společenské změny.

Kde znalosti o společnosti a digitálním věku využiji?

Znalosti získané v rámci studia „Člověk a společnost v digitálním věku“ jsou aplikovatelné v širokém spektru oblastí. Tyto znalosti jsou užitečné v mnoha profesních oborech, jako je marketing, vzdělávání, sociální výzkum, média a technologický vývoj. 

Znalosti jsou také důležité pro osobní rozvoj a pochopení, jak digitální technologie ovlivňují naše každodenní životy, vztahy a sociální interakce. Navíc, v dnešní digitálně propojené společnosti, je důležité chápat, jak digitální technologie ovlivňují veřejnou sféru, politiku a globální komunikaci.

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Člověk a společnost v digitálním věku, jaká témata můžeš očekávat?

Člověk a společnost v digitálním věku

Obsah studia:

Cílem předmětu „Člověk a společnost v digitálním věku“ je poskytnout studentům hlubší vhled do vztahu mezi lidmi, společností a digitálními technologiemi. Podnítit kritické myšlení a porozumění sociálním a psychologickým aspektům digitálního věku, což jim umožní lépe se orientovat v digitálním světě a efektivně komunikovat v různých kontextech.

Dalším cílem předmětu je rozvíjet dovednosti pro práci v digitálním prostředí, rozumět etickým otázkám spojeným s digitálními technologiemi a porozumět tématům týkajících se digitálního věku, jeho výzvám a příležitostem a přispět k budoucímu rozvoji digitální společnosti.

Studenti se dozvědí, co je teleworking a jak se technologie promítají do způsobu, jakým pracujeme a komunikujeme. Kultura rušení se zabývá neustálými přerušeními a informačním přetížením, které digitální věk přináší. Dále se dozvědí, jakým způsobem definujeme pojmy „moderní,“ „postmoderní“ a „digitální věk,“ a jak tyto epochy ovlivňují naši společnost a kulturu.

V rámci tématu se studenti zaměří na to, jak digitalizace a technologie mění naše pochopení lidských potřeb a lidského bytí. Studenti se dozví o psychologických a filozofických pohledech na to, co znamená být člověkem v digitálním věku.

Studenti se seznámí s tím, jaké role hrají umělecká díla při reflexi technologického pokroku. Například, jak se automaty a roboti objevují v literatuře a jaká je jejich symbolika, jak ji vyjádřili autoři jako Aldous Huxley (s knihou „Brave New World“) a Karel Čapek (s pojmem „robot“ z knihy R.U.R.).

Studenti se dozvědí o negativních aspektech přílišného technologického pokroku. Dále se seznámí s pojmy jako „technooptimismus,“ což je přesvědčení, že technologie vždy přinášejí pouze pozitivní změny, a „jednorozměrnost života,“ která se týká ztráty různorodosti a hloubky v našich zážitcích v důsledku digitalizace.

V rámci tématu se studenti seznámí s vlivem technologii na zaměstnání a ekonomiku. Jak se práce stává více rozdrobenou, odcizenou a prekarizovanou v důsledku automatizace a digitalizace. Studenti se seznámí s mylšenkou „nepodmíněného základního příjmu“ jako možného řešení sociálních a ekonomických výzev spojených s těmito změnami.

Studenti se seznámí s tím, jak digitální technologie ovlivňují knihovny a přístup k informacím. Studenti se dozvědí, jak knihovny digitalizují své sbírky a jaké výhody a výzvy s tím souvisejí.

Studenti se seznámí s pojmy jako „stalking“ (pronásledování na internetu) a „kyberšikana“ (elektronický obtěžování) a jak tato negativní chování ovlivňují jednotlivce a společnost.

V rámci tématu se studenti zaměří na vývoj masových médií od tisku po současné nové média. Studenti se seznámí s teorií „globální vesnice“ od Marshalla MacLuhan, která popisuje, jak masová média mění naše vnímání světa a naší komunikaci.

Studenti se dozvědí pravidla a etiku digitální komunikace a dále jaké je „netiketní“ chování a jak se vytvářejí a udržují online komunity.

Studenti se seznámí s koncepty spojenými s digitálním věkem. Například, „digitální domorodci“ jsou lidé, kteří vyrůstali s digitálními technologiemi, zatímco „digitální přistěhovalci“ jsou ti, kteří se s nimi setkali později v životě. Dále se seznámí s  „Digitálním smogem“, který se týká negativního vlivu digitálního přetížení na naše zdraví a produktivitu, a „digitální propastí“, jež popisuje nerovnosti ve využívání digitálních technologií.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!