Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Člověk a společnost v digitálním věku

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAK SE MĚNÍ ČLOVĚK A SPOLEČNOST V DIGITÁLNÍM VĚKU?

Zajímá tě, jak digitalizace ovlivňuje naši společnost a každodenní život? Prozkoumej vliv digitálních technologií na lidské chování a sociální struktury.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Člověk a společnost v digitálním věku?

Předmět „Člověk a společnost v digitálním věku“ se v rámci studijního programu Digitální ekonomika a společnost zaměřuje na zkoumání, jak digitální transformace ovlivňuje naše každodenní životy, pracovní procesy, komunikaci a sociální interakce mezi lidmi, společností a digitálními technologiemi. 

Tento předmět představuje multidisciplinární přístup, který spojuje sociální vědy, humanitní obory a technologie, aby poskytl komplexní pohled na to, jak digitální věk ovlivňuje naše chování, sociální struktury a kulturu.

Proč se zajímat o studium společnosti v digitálním věku?

Studenti se naučí kriticky analyzovat dopady technologií na společnost, etické otázky spojené s digitalizací a změny, které digitální věk přináší v oblastech jako práce, komunikace a umění.

Důležitým aspektem je také porozumění sociálním a psychologickým dopadům digitalizace, jako je digitální závislost nebo zneužívání sociálních sítí.

Co mě naučí v rámci digitálního věku vysoká škola?

Vysoká škola poskytne studentům hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti  jak efektivně komunikovat a pracovat v digitálním prostředí, rozumět, řešit etické dilematy spojené s digitálními technologiemi, a rozvíjet schopnosti kritického myšlení a reflexe aktuálních trendů a výzev spojených s digitalizací. 

Vysoká škola studenty seznámí s teoriemi a koncepty, jako digitální propast, kyberpsychologie a sociální média. Získají dovednosti v oblasti digitální komunikace, mediální gramotnosti a etických otázek spojených s digitálními technologiemi. Kurz také podporuje rozvoj kritického myšlení a schopnosti analyzovat a reflektovat současné společenské změny.

Kde znalosti o společnosti a digitálním věku využiji?

Znalosti získané v rámci studia „Člověk a společnost v digitálním věku“ jsou aplikovatelné v širokém spektru oblastí. Tyto znalosti jsou užitečné v mnoha profesních oborech, jako je marketing, vzdělávání, sociální výzkum, média a technologický vývoj. 

Znalosti jsou také důležité pro osobní rozvoj a pochopení, jak digitální technologie ovlivňují naše každodenní životy, vztahy a sociální interakce. Navíc, v dnešní digitálně propojené společnosti, je důležité chápat, jak digitální technologie ovlivňují veřejnou sféru, politiku a globální komunikaci.

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Člověk a společnost v digitálním věku, jaká témata můžeš očekávat?

Člověk a společnost v digitálním věku

Obsah studia:

Cílem předmětu „Člověk a společnost v digitálním věku“ je poskytnout studentům hlubší vhled do vztahu mezi lidmi, společností a digitálními technologiemi. Podnítit kritické myšlení a porozumění sociálním a psychologickým aspektům digitálního věku, což jim umožní lépe se orientovat v digitálním světě a efektivně komunikovat v různých kontextech.

Dalším cílem předmětu je rozvíjet dovednosti pro práci v digitálním prostředí, rozumět etickým otázkám spojeným s digitálními technologiemi a porozumět tématům týkajících se digitálního věku, jeho výzvám a příležitostem a přispět k budoucímu rozvoji digitální společnosti.

Studenti se dozvědí, co je teleworking a jak se technologie promítají do způsobu, jakým pracujeme a komunikujeme. Kultura rušení se zabývá neustálými přerušeními a informačním přetížením, které digitální věk přináší. Dále se dozvědí, jakým způsobem definujeme pojmy „moderní,“ „postmoderní“ a „digitální věk,“ a jak tyto epochy ovlivňují naši společnost a kulturu.

V rámci tématu se studenti zaměří na to, jak digitalizace a technologie mění naše pochopení lidských potřeb a lidského bytí. Studenti se dozví o psychologických a filozofických pohledech na to, co znamená být člověkem v digitálním věku.

Studenti se seznámí s tím, jaké role hrají umělecká díla při reflexi technologického pokroku. Například, jak se automaty a roboti objevují v literatuře a jaká je jejich symbolika, jak ji vyjádřili autoři jako Aldous Huxley (s knihou „Brave New World“) a Karel Čapek (s pojmem „robot“ z knihy R.U.R.).

Studenti se dozvědí o negativních aspektech přílišného technologického pokroku. Dále se seznámí s pojmy jako „technooptimismus,“ což je přesvědčení, že technologie vždy přinášejí pouze pozitivní změny, a „jednorozměrnost života,“ která se týká ztráty různorodosti a hloubky v našich zážitcích v důsledku digitalizace.

V rámci tématu se studenti seznámí s vlivem technologii na zaměstnání a ekonomiku. Jak se práce stává více rozdrobenou, odcizenou a prekarizovanou v důsledku automatizace a digitalizace. Studenti se seznámí s mylšenkou „nepodmíněného základního příjmu“ jako možného řešení sociálních a ekonomických výzev spojených s těmito změnami.

Studenti se seznámí s tím, jak digitální technologie ovlivňují knihovny a přístup k informacím. Studenti se dozvědí, jak knihovny digitalizují své sbírky a jaké výhody a výzvy s tím souvisejí.

Studenti se seznámí s pojmy jako „stalking“ (pronásledování na internetu) a „kyberšikana“ (elektronický obtěžování) a jak tato negativní chování ovlivňují jednotlivce a společnost.

V rámci tématu se studenti zaměří na vývoj masových médií od tisku po současné nové média. Studenti se seznámí s teorií „globální vesnice“ od Marshalla MacLuhan, která popisuje, jak masová média mění naše vnímání světa a naší komunikaci.

Studenti se dozvědí pravidla a etiku digitální komunikace a dále jaké je „netiketní“ chování a jak se vytvářejí a udržují online komunity.

Studenti se seznámí s koncepty spojenými s digitálním věkem. Například, „digitální domorodci“ jsou lidé, kteří vyrůstali s digitálními technologiemi, zatímco „digitální přistěhovalci“ jsou ti, kteří se s nimi setkali později v životě. Dále se seznámí s  „Digitálním smogem“, který se týká negativního vlivu digitálního přetížení na naše zdraví a produktivitu, a „digitální propastí“, jež popisuje nerovnosti ve využívání digitálních technologií.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student