Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Digitální makléř s MBA

Digitální makléř,
nebo majitel
realitky?

Reality
Reality
Reality!

Co nabízí
Digitální makléř s mBA

DIGITALIZACE EKONOMIKY A SPOLEČNOSTI

Zajímá Tě digitální společnost a její jednotlivé segmenty včetně realit? Co se ve společnosti změnilo a bude měnit s rozvojem digitalizace? Jaké jsou principy zavádění digitalizace do podniků a nových realitních trendů a kdo je provádí? Co je sdílená ekonomika a její konkrétní formy, včetně modelu digitální zralosti podniků? A na závěr Průmysl 4.0 a jeho vliv na budoucnost ekonomiky.

STAVBY A BUDOVY

Stavby a budovy řeší celý proces stavebního minima, včetně základních prvků staveb, projektů, územních plánů, skrytých vad a co všechno byl měl makléř znát.

CENY A HODNOTY REALIT

Ceny a hodnoty realit řeší problematiku cenové tvorby nabídek dle cenových map, nových systémů a teoretických a praktických ukázek cenotvorby.

REALITNÍ PRÁVO

Realitní právo řeší problematiku katastru nemovitostí v praxi, jak bezpečně uzavírat smlouvy při prodeji a koupi nemovitých věcí, věcná břemena, skryté vady a další realitní problematiku.

ČINNOST REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

Činnost realitního zprostředkovatele řeší problematiku celého procesu realitního obchodu a procesu získání klientů a zakázek včetně úskalí a praktických ukázek.

NOVÉ TRENDY V REALITÁCH

Nové trendy v realitách řeší novinky a možnosti propagace realit díky novým technologiím jako virtuální reality, 3D vizualizací, videoprohlídek a dalších trendových a online nástrojů.

Charakteristika studijního programu

Studuj Digitální ekonomiku a společnost na FVŠO. Získáš nové znalosti i dovednosti teoreticky i prakticky. Tento bakalářský studijní obor ti poskytne vynikající znalosti v oblasti digitální ekonomiky, digitalizace, její zavádění do podniků a společností. Stále trvající překotný vývoj zajistí studentům budoucnost jak v podnikatelském prostředí, tak ve veřejné sféře.

Digitální makléř s MBA se stane tvým průvodcem v oblasti realit. Realitní zaměření na aspekty právní, stavební, obchodní, marketingové, finanční ti zaručí maximální informace a znalosti z tohoto oboru v propojení s novými technologiemi a digitalizací.

STUDIJNÍ MODULY V OBLASTI REALIT

STAVBY A BUDOVY

garant: Ing. Arch. Jakub Šunka
Architekt, projektant, stavební dozor, lektor

Stavby a budovy řeší celý proces stavebního minima, včetně základních prvků staveb, projektů, územních plánů, skrytých vad a všeho, co byl měl makléř znát.

MARKETING V OBLASTI REALIT

garant: Mgr. Michal Pich, MBA
majitel a zakladatel realitního serveru REALITYČECHY.CZ / REALITYMORAVA.CZ, lektor

Budování vlastního PR, sociální média, on-line marketing pro realitní makléře

REALITNÍ PRÁVO

garant: Mgr. Lenka Chalupníčková
Advokátka a lektorka s praxí v realitním právu přes 15 let

Realitní právo řeší problematiku katastru nemovitostí v praxi, jak bezpečně uzavírat smlouvy při prodeji a koupi nemovitých věcí, věcná břemena, skryté vady a další realitní problematiku.

ČINNOST REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

garant: Jan Píbil, PhD, MBA
Majitel Virtuální realitní kanceláře, vzdělávací agentury VRK Academy, lektor, kouč

Činnost realitního zprostředkovatele řeší problematiku celého procesu realitního obchodu a procesu získání klientů a zakázek včetně úskalí a praktických ukázek.

NOVÉ TRENDY V REALITÁCH

garant: Jan Píbil, PhD, MBA
Majitel Virtuální realitní kanceláře, vzdělávací agentury VRK Academy, lektor, kouč

Nové trendy v realitách řeší novinky a možnosti propagace realit díky novým technologiím jako virtuální reality, 3D vizualizací, videoprohlídek a dalších trendových a online nástrojů.

CENY A HODNOTY REALIT

garant: Mgr. Barbora Kubíková
majitel a zakladatel realitního serveru REALITYČECHY.CZ / REALITYMORAVA.CZ, lektor

Ceny a hodnoty realit řeší problematiku cenové tvorby nabídek dle cenových map, nových systémů a teoretických a praktických ukázek cenotvorby.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA DIGITÁLNÍ MAKLÉŘ S MBA NA FVŠO?

Digitální makléř s MBA (Bc. + MBA)

JEDINEČNÝ PROGRAM

Jedinečný studijní program mezi VŠ. Tento studijní program jako první v České republice komplexně seznamuje studenty s předměty, které aktuálně vyžadují pozice na úřadech a v privátním sektoru. Tyto pozice jsou vyhledávané a s touto komplexní aprobací budou absolventi ve veřejné správě jedineční, neboť na jiných vysokých školách se zatím v této komplexní a systémové podobě nevyučují.

ZAMĚŘENÍ NA BUDOUCÍ SVĚT

Perspektivní. Digitalizace je trend a budoucnost. (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na on-line platformách (e-shopy, sdílená ekonomika), intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů). Tyto světové trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (některé závody v zahraničním vlastnictví /např. Siemens/), car- nebo bike-sharing, postupné aplikace v rámci tzv. smart-cities).

P R A X E = PROPOJENO!

Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole. Například studie z oblasti sdílené ekonomiky (UBER, AIRBNB) a projekty aplikovaného výzkumu realizované v rámci výuky. Získáte teoretické i praktické informace z realitního oboru

Profil absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia „Digitální ekonomika a společnost“ v prezenční a kombinované formě studia je připraven na výkon středních manažerských funkcí v sektoru v širokém spektru organizací podnikatelských, neziskových i v institucích státní a veřejné správy v České republice, Evropské unii i třetích zemích a je schopen přizpůsobit se změnám na trhu a ovlivňovat výsledky, za které je odpovědný.

Zaručí ti možnost založit vlastní realitní kancelář a nastartuje ti profesionální kariéru. Nebo ti zajistí nové informace a doplnění informací a managerských dovedností a naučí tě používat nové trendy v realitním světě.

Zaměřeno na sektor služeb, speciálně oblasti digitálních kompetencí v privátním a realitním sektoru. Pro naše absolventy se po absolvování programu otevírají tyto možnosti dalšího kariérního postupu, zejména:

 • oblasti řízení služeb s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend v realitních a developerských kancelářích,
 • ekonomika – pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • projektové řízení – projektový manažer digitalizačních projektů v realitách,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích zaměřených na reality a development,
 • práce v eGovernmentu  – pozice referenta oblasti eGovernmentu, realitní kanceláře, developerské firmy, správcovské firmy,
 • personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista v realitním oboru a nejen v něm.

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech a realitních nebo developerských firmách,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci a reality, development,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích a realitních kanceláří nebo developerských společnostech.

VE STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu „Digitální ekonomika a společnost“ je v prezenční formě studia  připraven na pozice státního zaměstnance a představeného dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní službě“) a v souladu s nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby v těchto oborech služby:

 • koordinace digitalizačních agend,
 • ekonomika, účetnictví, finance,
 • audit digitální zralosti společností,
 • zaměstnanost,
 • pracovněprávní vztahy,
 • krizové řízení,
 • systém veřejné a regionální správy.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů Bc. i MBA)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Digitální makléř s MBA

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů Bc. i MBA)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Digitální makléř s MBA

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student