Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Obchodní a marketingový management:

Marketingové komunikace

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT MISTREM V MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍCH?

Zajímá tě, jak efektivně komunikovat marketingové zprávy? Předmět tě seznámí s různými nástroji a technikami marketingové komunikace, včetně reklamy, PR a digitálního marketingu.

Strategické rozhodování, inovativní marketing, efektivní řízení – to jsou klíčové dovednosti, které rozvineš.

Vystuduj Obchodní a marketingový management.

VLASTNÍ CESTA

B2B, nebo B2C?

Ať se jedná o sféru v rámci prodeje a marketingu k podnikům, nebo koncovým zákazníkům, zde tě naučíme vše potřebné pro obojí.

Co jsou to Marketingové komunikace?

Marketingové komunikace představují širokou škálu aktivit a metod, jejichž cílem je předávat informace o produktech, službách nebo značce potenciálním zákazníkům. Jsou klíčovou součástí marketingové strategie jakékoli firmy nebo organizace. 

Tyto komunikace zahrnují různé formy, jako je reklama, PR (public relations), digitální marketing, direct marketing, event marketing a další. Efektivní marketingové komunikace pomáhají budovat povědomí o značce, posilovat vztahy se zákazníky a pohánějí prodejní cíle.

Proč se zajímat o studium Marketingových komunikací?

V dnešní digitálně propojené době je pochopení, jak efektivně komunikovat s cílovými skupinami, zásadní pro úspěch jakéhokoli podnikání.

Studenti se učí, jak vytvářet přesvědčivé a relevantní marketingové kampaně, jak využívat digitální nástroje a sociální média pro maximální dosah a jak analyzovat a interpretovat data pro optimalizaci marketingových strategií.

Studium marketingových komunikací tak poskytuje klíčové znalosti a dovednosti potřebné pro úspěch v rychle se měnícím a konkurenčním světě marketingu a reklamy.

Co mě naučí v rámci Marketingových komunikací vysoká škola?

 Studenti se v rámci předmětu „Marketingových komunikací“ naučí o základních pojmech a teoriích marketingové komunikace, o vytváření a implementaci reklamních plánů a strategií, o využívání digitálních a tradičních médií.

Dále se naučí o významu Public Relations a Word of Mouth marketingu, o měření a hodnocení efektivity komunikace a o integrovaných marketingových komunikacích (IMC). 

Kde znalosti o Marketingové komunikaci využiji?

Znalosti získané v oblasti marketingových komunikací lze využít v široké škále oborů a pozicí. Například v marketingových a reklamních agenturách, v odděleních marketingu u firem různých velikostí, v digitálních médiích, v oblasti e-commerce, v PR, jako manažeři sociálních médií, jako specialisté na obsahový marketing nebo jako konzultanti. 

Dále mohou tyto dovednosti využít v neziskových organizacích, ve vládním sektoru nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti marketingového poradenství. Znalosti marketingových komunikací jsou klíčové pro vytváření efektivních strategií, které osloví cílové publikum a přispějí k růstu a úspěchu organizace.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Marketingové komunikace, jaká témata můžeš očekávat?

Marketingové komunikace

Marketingové komunikace Studium – Obsah:
Cílem předmětu je podání uceleného souboru znalostí a informací o současných trendech v oblasti marketingové komunikace s důrazem na digitální média.

Studenty seznámí s typy marketingové komunikace, měřením jejich výsledků a jejich následnou interpretací, dále s tvorbou účinného reklamního sdělení, základními formami a pravidly mediální komunikace, WoM a specifikami plánování a strategie v případě online médií.

Studenti se seznámí se základními pojmy, jako jsou komunikace, reklama, public relations, branding, a pochopí, jak tyto pojmy souvisí s cíli marketingové komunikace. Také se seznámí s různými komunikačními modely a moderními komunikačními prostředky, které jsou v dnešní době důležité pro efektivní komunikaci.

Studenti porozumí reklamě, jako marketingovému nástroji. Dozví se více o rolích reklamy v rámci marketingové komunikace, procesu vytváření reklamního obsahu a jak reklamní agentury pracují na základě zadání (briefu) od klienta.

Studenti si osvojí unalost vytváření komplexního reklamního plánu a strategie. Model Omaha a kreativní strategie. Studenti se naučí, jak stanovit cíle kampaně a vyvinout plán pro dosažení těchto cílů.

V rámci tématu se studenti budou zabývat specifiky plánování marketingových kampaní online, včetně využití inbound marketingu a digitálních marketingových strategií.

Studenti se dozvědí o různých formách médií, které mohou být začleněny do komunikačního mixu, včetně tradičních médií (televize, rozhlas, tisk) a venkovní reklamy. Naučí se, jak plánovat a vybírat ta nejvhodnější média pro konkrétní marketingovou kampani.

Studenti se seznámí s historií a vývojem internetu a jeho významem v současné době. Dále se seznámí s různými mediálními platformami dostupnými na internetu a jejich úlohou v rámci marketingových strategií. Studenti se naučí jak na web marketing a využití sociálních médií jako důležitého prostředku pro interakci s cílovou skupinou a propagaci produktů a služeb.


Studenti se detailně seznámí s různými strategiemi online reklamy, zobrazovací reklamy a obsahu na sociálních médiích. Dále se seznámí s aktuálními trendy a inovacemi v rámci reklamních strategií a negativními aspekty internetové reklamy, jako jsou bezpečnostní rizika a otázky soukromí.

Studenti se dozvědí, jak efektivně definovat cíle a identifikovat cílové skupiny pro své marketingové kampaně. Dále se seznámí s metodami zákaznické podpory prodeje, a to včetně významu veletrhů a výstav jako prostředku pro oslovování potenciálních zákazníků a budování vztahů s nimi.

Studenti se zaměří na přímý marketing, což zahrnuje cílené komunikační strategie a nástroje, jako jsou e-maily, direct mail, telemarketing atd. Dozví se, jak efektivně využívat interaktivní média pro přímý marketing a osobní komunikaci s hosty a zákazníky.

Studenti se seznámí s Public Relations, což je strategický přístup k budování a udržování vztahů mezi firmou a jejími různými stakeholdery, včetně zaměstnanců, zákazníků, investorů, novinářů a veřejnosti. Studenti se dále seznámí s interní a externí komunikací firmy, včetně procesu lobbyingu, vytváření firemní identity a image. Dále se zaměří na krizovou komunikaci a strategie pro řešení krizových situací a o využití online prostředků v rámci Public Relations, včetně sociálních médií a online tisku, a jak tato média ovlivňují komunikaci a vnímání veřejností.

Studenti se dozví o síle Word of Mouth marketingu a jak vytvořit a udržet důvěru online komunity. Budou se také učit o různých formách WoM.

Studenti se seznámí s procesem měření a testování efektivity marketingové komunikace. To zahrnuje používání marketingových metrik a analýzu výsledků komunikačních procesů a výstupů, zejména v digitální komunikaci.

V této části se studenti seznámí s konceptem integrované marketingové komunikace (IMC), který zdůrazňuje důležitost koordinace a integrovaného přístupu ke všem komunikačním kanálům a nástrojům v rámci marketingové strategie. IMC spojuje tradiční média, digitální médiá, PR, reklamu, a další komunikační prvky do jednotného a konzistentního sdělení, aby se dosáhlo maximálního efektu. Studenti se dozví o motivaci používání IMC, různých stupních integrace komunikace a o potenciálních bariérách, které mohou vzniknout při implementaci tohoto přístupu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student