Obchodní a marketingový management:

Řízení péče o zákaníky

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT EXPERTEM V ŘÍZENÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY?

Jak můžeš efektivně řídit péči o zákazníky? Tento předmět se zaměřuje na strategie a praktiky v péči o zákazníky, od zákaznické podpory po vytváření dlouhodobých vztahů s klienty.

Strategické rozhodování, inovativní marketing, efektivní řízení – to jsou klíčové dovednosti, které rozvineš.

Vystuduj Obchodní a marketingový management.

VLASTNÍ CESTA

B2B, nebo B2C?

Ať se jedná o sféru v rámci prodeje a marketingu k podnikům, nebo koncovým zákazníkům, zde tě naučíme vše potřebné pro obojí.

Co je to Řízení péče o zákazníky?

Finanční účetnictví je oblast účetnictví zaměřená na sledování finančních operací a transakcí organizace, aby se získal přesný přehled o její finanční situaci. Jeho hlavním úkolem je shromažďování a zpracování finančních informací, které jsou pak prezentovány ve formě finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow.

Výkazy poskytují klíčové informace pro rozhodování interních i externích uživatelů (například managementu, investorům, věřitelům).

Proč se zajímat o studium Řízení péče o zákazníky?

Studium finančního účetnictví nabízí klíčové znalosti a dovednosti potřebné pro správu a analýzu finančních aspektů podnikání nebo organizace. To je zásadní pro efektivní rozhodování a strategické plánování. Znalosti finančního účetnictví jsou důležité nejen pro budoucí účetní nebo finanční manažery, ale také pro podnikatele, investory a jakoukoli osobu, která se zabývá finančním řízením nebo investičními rozhodnutími.

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Řízení péče o zákazníky vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti v rámci finančního účetnictví naučí základy účetních principů a praktik, včetně tvorby a interpretace finančních výkazů. Budou se zabývat komplexními účetními transakcemi, zásadami oceňování a metodami finanční analýzy. 

Získají také znalosti v oblastech jako je daňové účetnictví, auditorské postupy, finanční řízení a právní aspekty účetnictví. 

Kde znalosti o Řízení péče o zákazníky využiji?

Znalosti získané v oblasti finančního účetnictví lze využít v široké škále profesních rolí a průmyslových odvětví. Jsou klíčové pro pozice jako jsou účetní, finanční analytici, auditoři, daňoví poradci a finanční manažeři. Znalosti finančního účetnictví jsou také důležité pro podnikatele a manažery, kteří potřebují rozumět finančnímu zdraví a výkonnosti svých podniků. 

 

Kromě toho jsou tyto dovednosti důležité pro všechny, kdo se zabývají investičním rozhodováním, ať už v soukromém nebo veřejném sektoru.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Řízení péče o zákazníky, jaká témata můžeš očekávat?

Řízení péče o zákazníky

Řízení péče o zákazníky Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Finanční účetnictví“ je poskytnout studentům základní pochopení principů a postupů finančního účetnictví, včetně způsobů zaznamenávání, třídění a analýzy finančních transakcí.

Studenti se seznámí s tím, jak se připravují a interpretují finanční výkazy, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow, a pochopí jejich význam pro rozhodování v rámci organizací. Získají vhled na aplikaci účetních standardů, etických zásad a právních předpisů v účetnictví.

Studenti se naučí sledovat historický vývoj marketingu a řízení péče o zákazníky od tradičního marketingu až po moderní digitální přístupy. Získají vhled do toho, jak se měnilo chápání zákazníků a jak se tyto změny promítají do strategií podniků.

Studenti budou schopni identifikovat různé segmenty zákazníků a pochopí, proč je důležité přistupovat k nim individuálně. Naučí se, jak vytvářet personalizované strategie a komunikační přístupy pro různé zákaznické skupiny.

  1. Studenti budou mít dovednost analyzovat a určovat, jakou hodnotu firma poskytuje zákazníkům a jak tuto hodnotu maximalizovat. Naučí se, jak vyvíjet produkty a služby, které odpovídají potřebám zákazníků.

Studenti budou rozumět specifikům péče o zákazníky ve firmách působících na trhu B2B. Naučí se, jak budovat dlouhodobé vztahy se strategickými partnery a jaký význam má hodnota pro zákazníka v tomto kontextu.

Studenti získají dovednosti potřebné k měření a zvyšování spokojenosti zákazníků. Naučí se, jak tuto spokojenost přeměnit na loajalitu a dlouhodobé vztahy s klienty.

Studenti se seznámí s různými strategiemi péče o zákazníky, jako jsou získávání, udržování, prodej, prohlubování a rozšiřování. Porozumí, jakým způsobem lze tyto strategie aplikovat v různých situacích a prostředích.

Studenti se naučí vytvářet a implementovat programy pro udržení stávajících zákazníků. Budou schopni navrhovat strategie, které zvyšují míru zákaznické retence a snižují riziko odchodu zákazníků k konkurenci. 

Studenti budou rozumět konceptu aktivizace zákazníků a budou schopni identifikovat různé formy zapojení, jako jsou soutěže, akce, interakce na sociálních médiích a další. Naučí se, jak tyto aktivity mohou posílit zákaznický vztah.

Studenti se dozvědí, jak mohou zákazníci přijmout různé role v rámci vztahu k firmě, včetně role advokátů značky, ambasadorů a partnerů. Naučí se, jak tyto role vytvářet a udržovat.

Studenti budou rozumět, jak ústní propagace funguje a jak ji aktivovat. Naučí se, jak zlepšit zákaznický zážitek a podnítit zákazníky k tomu, aby o firmě pozitivně hovořili.

Studenti se dozvědí, jak vytvářet a využívat pozitivní reference od zákazníků prostřednictvím různých technik a nástrojů, jako jsou recenze, doporučení a hodnocení.

Studenti pochopí, jaký význam má internet a online kanály v moderním řízení péče o zákazníky, včetně využití dat, sociálních médií a online komunikace.

Studenti se dozvědí, jaký vliv mají internetové platformy a sociální média na šíření pozitivního slova o firmě, a naučí se strategie pro řízení elektronické ústní propagace.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!