Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Obchodní a marketingový management:

Řízení péče o zákaníky

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT EXPERTEM V ŘÍZENÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY?

Jak můžeš efektivně řídit péči o zákazníky? Tento předmět se zaměřuje na strategie a praktiky v péči o zákazníky, od zákaznické podpory po vytváření dlouhodobých vztahů s klienty.

Strategické rozhodování, inovativní marketing, efektivní řízení – to jsou klíčové dovednosti, které rozvineš.

Vystuduj Obchodní a marketingový management.

VLASTNÍ CESTA

B2B, nebo B2C?

Ať se jedná o sféru v rámci prodeje a marketingu k podnikům, nebo koncovým zákazníkům, zde tě naučíme vše potřebné pro obojí.

Co je to Řízení péče o zákazníky?

Finanční účetnictví je oblast účetnictví zaměřená na sledování finančních operací a transakcí organizace, aby se získal přesný přehled o její finanční situaci. Jeho hlavním úkolem je shromažďování a zpracování finančních informací, které jsou pak prezentovány ve formě finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow.

Výkazy poskytují klíčové informace pro rozhodování interních i externích uživatelů (například managementu, investorům, věřitelům).

Proč se zajímat o studium Řízení péče o zákazníky?

Studium finančního účetnictví nabízí klíčové znalosti a dovednosti potřebné pro správu a analýzu finančních aspektů podnikání nebo organizace. To je zásadní pro efektivní rozhodování a strategické plánování. Znalosti finančního účetnictví jsou důležité nejen pro budoucí účetní nebo finanční manažery, ale také pro podnikatele, investory a jakoukoli osobu, která se zabývá finančním řízením nebo investičními rozhodnutími.

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Řízení péče o zákazníky vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti v rámci finančního účetnictví naučí základy účetních principů a praktik, včetně tvorby a interpretace finančních výkazů. Budou se zabývat komplexními účetními transakcemi, zásadami oceňování a metodami finanční analýzy. 

Získají také znalosti v oblastech jako je daňové účetnictví, auditorské postupy, finanční řízení a právní aspekty účetnictví. 

Kde znalosti o Řízení péče o zákazníky využiji?

Znalosti získané v oblasti finančního účetnictví lze využít v široké škále profesních rolí a průmyslových odvětví. Jsou klíčové pro pozice jako jsou účetní, finanční analytici, auditoři, daňoví poradci a finanční manažeři. Znalosti finančního účetnictví jsou také důležité pro podnikatele a manažery, kteří potřebují rozumět finančnímu zdraví a výkonnosti svých podniků. 

 

Kromě toho jsou tyto dovednosti důležité pro všechny, kdo se zabývají investičním rozhodováním, ať už v soukromém nebo veřejném sektoru.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Řízení péče o zákazníky, jaká témata můžeš očekávat?

Řízení péče o zákazníky

Řízení péče o zákazníky Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Finanční účetnictví“ je poskytnout studentům základní pochopení principů a postupů finančního účetnictví, včetně způsobů zaznamenávání, třídění a analýzy finančních transakcí.

Studenti se seznámí s tím, jak se připravují a interpretují finanční výkazy, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow, a pochopí jejich význam pro rozhodování v rámci organizací. Získají vhled na aplikaci účetních standardů, etických zásad a právních předpisů v účetnictví.

Studenti se naučí sledovat historický vývoj marketingu a řízení péče o zákazníky od tradičního marketingu až po moderní digitální přístupy. Získají vhled do toho, jak se měnilo chápání zákazníků a jak se tyto změny promítají do strategií podniků.

Studenti budou schopni identifikovat různé segmenty zákazníků a pochopí, proč je důležité přistupovat k nim individuálně. Naučí se, jak vytvářet personalizované strategie a komunikační přístupy pro různé zákaznické skupiny.

  1. Studenti budou mít dovednost analyzovat a určovat, jakou hodnotu firma poskytuje zákazníkům a jak tuto hodnotu maximalizovat. Naučí se, jak vyvíjet produkty a služby, které odpovídají potřebám zákazníků.

Studenti budou rozumět specifikům péče o zákazníky ve firmách působících na trhu B2B. Naučí se, jak budovat dlouhodobé vztahy se strategickými partnery a jaký význam má hodnota pro zákazníka v tomto kontextu.

Studenti získají dovednosti potřebné k měření a zvyšování spokojenosti zákazníků. Naučí se, jak tuto spokojenost přeměnit na loajalitu a dlouhodobé vztahy s klienty.

Studenti se seznámí s různými strategiemi péče o zákazníky, jako jsou získávání, udržování, prodej, prohlubování a rozšiřování. Porozumí, jakým způsobem lze tyto strategie aplikovat v různých situacích a prostředích.

Studenti se naučí vytvářet a implementovat programy pro udržení stávajících zákazníků. Budou schopni navrhovat strategie, které zvyšují míru zákaznické retence a snižují riziko odchodu zákazníků k konkurenci. 

Studenti budou rozumět konceptu aktivizace zákazníků a budou schopni identifikovat různé formy zapojení, jako jsou soutěže, akce, interakce na sociálních médiích a další. Naučí se, jak tyto aktivity mohou posílit zákaznický vztah.

Studenti se dozvědí, jak mohou zákazníci přijmout různé role v rámci vztahu k firmě, včetně role advokátů značky, ambasadorů a partnerů. Naučí se, jak tyto role vytvářet a udržovat.

Studenti budou rozumět, jak ústní propagace funguje a jak ji aktivovat. Naučí se, jak zlepšit zákaznický zážitek a podnítit zákazníky k tomu, aby o firmě pozitivně hovořili.

Studenti se dozvědí, jak vytvářet a využívat pozitivní reference od zákazníků prostřednictvím různých technik a nástrojů, jako jsou recenze, doporučení a hodnocení.

Studenti pochopí, jaký význam má internet a online kanály v moderním řízení péče o zákazníky, včetně využití dat, sociálních médií a online komunikace.

Studenti se dozvědí, jaký vliv mají internetové platformy a sociální média na šíření pozitivního slova o firmě, a naučí se strategie pro řízení elektronické ústní propagace.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student