Obchodní a marketingový management:

Obchod a obchodní dovednosti

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ DOVEDNOSTI POTŘEBUJEŠ K ÚSPĚŠNÉMU OBCHODOVÁNÍ?

Chceš rozvíjet své obchodní dovednosti? Tento předmět nabízí přehled klíčových obchodních technik a strategií, od vyjednávání po uzavírání obchodů a péči o zákazníky.

Strategické rozhodování, inovativní marketing, efektivní řízení – to jsou klíčové dovednosti, které rozvineš.

Vystuduj Obchodní a marketingový management.

VLASTNÍ CESTA

B2B, nebo B2C?

Ať se jedná o sféru v rámci prodeje a marketingu k podnikům, nebo koncovým zákazníkům, zde tě naučíme vše potřebné pro obojí.

Co je to Obchod a obchodní dovednosti?

Obchod je činnost zahrnující nákup, prodej, výměnu zboží a služeb mezi lidmi, firmami a zeměmi. Obchodní dovednosti pak zahrnují širokou škálu kompetencí, jako jsou schopnosti komunikace, vyjednávání, plánování, marketing, řízení projektů a finanční management. 

Tyto dovednosti jsou klíčové pro efektivní vedení a správu obchodních operací a pro dosahování úspěšných obchodních výsledků.

Proč se zajímat o studium Obchodu a obchodních dovednosti?

Studium obchodu a obchodních dovedností nabízí komplexní pochopení podnikatelského světa. Poskytuje širokou škálu znalostí a dovedností, které jsou aplikovatelné v různých odvětvích a profesích. 

Toto studium rozvíjí kritické myšlení, analytické schopnosti a poskytuje ucelený pohled na obchodní strategie a rozhodování, což je nezbytné pro každého, kdo chce pracovat v obchodu nebo založit vlastní podnik. 

Co mě naučí v rámci Obchodu a obchodních dovednosti vysoká škola?

V rámci studia na vysoké škole získají studenti teoretické i praktické znalosti z oblasti obchodu. To zahrnuje porozumění obchodním procesům, marketingovým a prodejním strategiím, finančnímu plánování, právním aspektům obchodu, mezinárodnímu obchodování a komunikačním dovednostem. 

Studenti se také naučí, jak efektivně komunikovat, vyjednávat a řešit problémy, což jsou zásadní dovednosti v každém obchodním prostředí.

Kde znalosti o Obchodu a obchodních dovednosti využiji?

Znalosti o obchodu a obchodních dovednostech lze využít v široké škále oblastí, včetně marketingu, financí, lidských zdrojů, řízení operací a mezinárodního obchodu. Tyto dovednosti jsou cenné pro podnikatele, manažery, konzultanty a profesionály ve všech odvětvích. Navíc poskytují základ pro úspěšné podnikání a mohou být užitečné i v osobním životě při řízení financí a vyjednávání.

Obchodní dovednosti jsou tak klíčové pro úspěch v jakémkoli prostředí, kde je potřeba pochopit trh, konkurenci a efektivně řídit zdroje.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Obchod a obchodní dovednosti, jaká témata můžeš očekávat?

Obchod a obchodní dovednosti

Obchod a obchodní dovednosti Studium – Obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty s poznatky z oblasti obchodu a obchodování a naučit je základním obchodním dovednostem.

Předmět se zaměřuje na čtyři tematické okruhy: osobnost obchodníka a jeho předpoklady pro obchodní činnosti, plánování a organizování obchodní činnosti, třetím okruhem jsou principy obchodního jednání, jeho příprava, průběh, ukončení a využití prezentačních technik. Posledním okruhem je využití psychologie v prodeji – zvládání problémových zákazníků, využívání nátlakových taktik při vyjednávání, řešení stížností apod.

Součástí předmětu v prezenční formě je odborná exkurze do obchodní společnosti, v kombinované formě studenti zpracují best practice zvolené obchodní společnosti. Ve výuce jsou využity audiovizuální výukové programy.

Studenti se dozvědí o aktuálních trendech a inovacích v obchodním světě. Budou rozumět významu adaptace na tržní změny a budou schopni analyzovat, jaké faktory přispívají k úspěšnému obchodování v současném prostředí.

Studenti se naučí, jak správně plánovat a organizovat obchodní činnosti ve firmě. Budou rozumět důležitosti efektivního personálního zajištění a budou schopni provádět kontrolu a hodnocení výsledků obchodní činnosti.

Studenti se zaměří na osobnostní charakteristiky, znalosti a dovednosti, které jsou klíčové pro úspěšného obchodníka. Budou se učit zvládat náročné situace a stres spojený s obchodní činností.

V tomto tématu se studenti seznámí s komunikačními prostředky, které jsou klíčové pro úspěšné obchodní jednání. Porozumí různým strategiím a dovednostem, které jim umožní efektivně komunikovat v různých situacích. K tomu patří verbální komunikace s důrazem na jasné a přesvědčivé projevy a aktivní naslouchání.

Dále budou rozvíjet schopnosti neverbální komunikace, včetně gest, mimiky a tónu hlasu. Získají dovednosti v písemné komunikaci, včetně psaní obchodních dopisů a e-mailů, a budou se orientovat v různých komunikačních situacích, jako jsou osobní jednání, telefonické rozhovory, účast na veletrzích a konferencích a představování produktů. Toto téma studenty připraví na efektivní komunikaci a budování obchodních vztahů v různých oblastech obchodu.

Studenti budou rozumět cílům obchodního jednání a naučí se, jak je připravit, provést a ukončit úspěšně. Získají dovednosti v jednání s klienty a vytváření obchodních dohod.

Studenti se dozvědí, jak aktivně vyhledávat potenciální zákazníky, budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se stávajícími zákazníky a efektivně spravovat zákaznické portfolio.

Studenti se naučí efektivní argumentaci a přesvědčování při jednání s klienty. Budou schopni identifikovat potřeby zákazníků a prezentovat produkty nebo služby tak, aby klienty oslovily.

Studenti se seznámí s různými prodejními strategiemi, taktikami a technikami. Naučí se, jak úspěšně vyjednávat a dosahovat výhodných obchodních dohod.

Studenti se budou učit, jak připravit a prezentovat produkty nebo služby klientům. Získají dovednosti pro efektivní komunikaci a prezentaci před klienty.

Studenti se seznámí s elektronickým obchodováním a digitálními nástroji v obchodním prostředí. Budou rozumět základům e-commerce a budou schopni využívat digitální marketingové nástroje.

Studenti se naučí, jak využívat sociální sítě jako nástroj pro komunikaci s klienty a marketingové aktivity. Budou schopni správně nastavit a vést sociální média firmy.

Studenti se dozvědí o důležitosti interkulturní komunikace v mezinárodním obchodu. Budou studovat případové studie týkající se obchodních praktik v různých kulturách a zahraničních firmách.

Součástí předmětu je návštěva reálné obchodní společnosti, kde studenti budou moci aplikovat své znalosti a analyzovat nejlepší postupy a strategie této společnosti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!