Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Obchodní a marketingový management:

Obchod a obchodní dovednosti

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ DOVEDNOSTI POTŘEBUJEŠ K ÚSPĚŠNÉMU OBCHODOVÁNÍ?

Chceš rozvíjet své obchodní dovednosti? Tento předmět nabízí přehled klíčových obchodních technik a strategií, od vyjednávání po uzavírání obchodů a péči o zákazníky.

Strategické rozhodování, inovativní marketing, efektivní řízení – to jsou klíčové dovednosti, které rozvineš.

Vystuduj Obchodní a marketingový management.

VLASTNÍ CESTA

B2B, nebo B2C?

Ať se jedná o sféru v rámci prodeje a marketingu k podnikům, nebo koncovým zákazníkům, zde tě naučíme vše potřebné pro obojí.

Co je to Obchod a obchodní dovednosti?

Obchod je činnost zahrnující nákup, prodej, výměnu zboží a služeb mezi lidmi, firmami a zeměmi. Obchodní dovednosti pak zahrnují širokou škálu kompetencí, jako jsou schopnosti komunikace, vyjednávání, plánování, marketing, řízení projektů a finanční management. 

Tyto dovednosti jsou klíčové pro efektivní vedení a správu obchodních operací a pro dosahování úspěšných obchodních výsledků.

Proč se zajímat o studium Obchodu a obchodních dovednosti?

Studium obchodu a obchodních dovedností nabízí komplexní pochopení podnikatelského světa. Poskytuje širokou škálu znalostí a dovedností, které jsou aplikovatelné v různých odvětvích a profesích. 

Toto studium rozvíjí kritické myšlení, analytické schopnosti a poskytuje ucelený pohled na obchodní strategie a rozhodování, což je nezbytné pro každého, kdo chce pracovat v obchodu nebo založit vlastní podnik. 

Co mě naučí v rámci Obchodu a obchodních dovednosti vysoká škola?

V rámci studia na vysoké škole získají studenti teoretické i praktické znalosti z oblasti obchodu. To zahrnuje porozumění obchodním procesům, marketingovým a prodejním strategiím, finančnímu plánování, právním aspektům obchodu, mezinárodnímu obchodování a komunikačním dovednostem. 

Studenti se také naučí, jak efektivně komunikovat, vyjednávat a řešit problémy, což jsou zásadní dovednosti v každém obchodním prostředí.

Kde znalosti o Obchodu a obchodních dovednosti využiji?

Znalosti o obchodu a obchodních dovednostech lze využít v široké škále oblastí, včetně marketingu, financí, lidských zdrojů, řízení operací a mezinárodního obchodu. Tyto dovednosti jsou cenné pro podnikatele, manažery, konzultanty a profesionály ve všech odvětvích. Navíc poskytují základ pro úspěšné podnikání a mohou být užitečné i v osobním životě při řízení financí a vyjednávání.

Obchodní dovednosti jsou tak klíčové pro úspěch v jakémkoli prostředí, kde je potřeba pochopit trh, konkurenci a efektivně řídit zdroje.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Obchod a obchodní dovednosti, jaká témata můžeš očekávat?

Obchod a obchodní dovednosti

Obchod a obchodní dovednosti Studium – Obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty s poznatky z oblasti obchodu a obchodování a naučit je základním obchodním dovednostem.

Předmět se zaměřuje na čtyři tematické okruhy: osobnost obchodníka a jeho předpoklady pro obchodní činnosti, plánování a organizování obchodní činnosti, třetím okruhem jsou principy obchodního jednání, jeho příprava, průběh, ukončení a využití prezentačních technik. Posledním okruhem je využití psychologie v prodeji – zvládání problémových zákazníků, využívání nátlakových taktik při vyjednávání, řešení stížností apod.

Součástí předmětu v prezenční formě je odborná exkurze do obchodní společnosti, v kombinované formě studenti zpracují best practice zvolené obchodní společnosti. Ve výuce jsou využity audiovizuální výukové programy.

Studenti se dozvědí o aktuálních trendech a inovacích v obchodním světě. Budou rozumět významu adaptace na tržní změny a budou schopni analyzovat, jaké faktory přispívají k úspěšnému obchodování v současném prostředí.

Studenti se naučí, jak správně plánovat a organizovat obchodní činnosti ve firmě. Budou rozumět důležitosti efektivního personálního zajištění a budou schopni provádět kontrolu a hodnocení výsledků obchodní činnosti.

Studenti se zaměří na osobnostní charakteristiky, znalosti a dovednosti, které jsou klíčové pro úspěšného obchodníka. Budou se učit zvládat náročné situace a stres spojený s obchodní činností.

V tomto tématu se studenti seznámí s komunikačními prostředky, které jsou klíčové pro úspěšné obchodní jednání. Porozumí různým strategiím a dovednostem, které jim umožní efektivně komunikovat v různých situacích. K tomu patří verbální komunikace s důrazem na jasné a přesvědčivé projevy a aktivní naslouchání.

Dále budou rozvíjet schopnosti neverbální komunikace, včetně gest, mimiky a tónu hlasu. Získají dovednosti v písemné komunikaci, včetně psaní obchodních dopisů a e-mailů, a budou se orientovat v různých komunikačních situacích, jako jsou osobní jednání, telefonické rozhovory, účast na veletrzích a konferencích a představování produktů. Toto téma studenty připraví na efektivní komunikaci a budování obchodních vztahů v různých oblastech obchodu.

Studenti budou rozumět cílům obchodního jednání a naučí se, jak je připravit, provést a ukončit úspěšně. Získají dovednosti v jednání s klienty a vytváření obchodních dohod.

Studenti se dozvědí, jak aktivně vyhledávat potenciální zákazníky, budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se stávajícími zákazníky a efektivně spravovat zákaznické portfolio.

Studenti se naučí efektivní argumentaci a přesvědčování při jednání s klienty. Budou schopni identifikovat potřeby zákazníků a prezentovat produkty nebo služby tak, aby klienty oslovily.

Studenti se seznámí s různými prodejními strategiemi, taktikami a technikami. Naučí se, jak úspěšně vyjednávat a dosahovat výhodných obchodních dohod.

Studenti se budou učit, jak připravit a prezentovat produkty nebo služby klientům. Získají dovednosti pro efektivní komunikaci a prezentaci před klienty.

Studenti se seznámí s elektronickým obchodováním a digitálními nástroji v obchodním prostředí. Budou rozumět základům e-commerce a budou schopni využívat digitální marketingové nástroje.

Studenti se naučí, jak využívat sociální sítě jako nástroj pro komunikaci s klienty a marketingové aktivity. Budou schopni správně nastavit a vést sociální média firmy.

Studenti se dozvědí o důležitosti interkulturní komunikace v mezinárodním obchodu. Budou studovat případové studie týkající se obchodních praktik v různých kulturách a zahraničních firmách.

Součástí předmětu je návštěva reálné obchodní společnosti, kde studenti budou moci aplikovat své znalosti a analyzovat nejlepší postupy a strategie této společnosti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student