Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Obchodní a marketingový management:

Komunikační a digitální dovednosti

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš zlepšovat marketing?

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky

a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Získej komplexní vzdělání
z oblasti bezpečnostních studií,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Bezpečnostní studia.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co jsou to Komunikační a digitální dovednosti?

Komunikační a digitální dovednosti jsou soubor znalostí a schopností, které umožňují efektivně komunikovat a využívat digitální technologie.  

Efektivní komunikace a digitální dovednosti jsou nezbytné pro vytváření dobrých vztahů, efektivní týmovou práci, úspěšné vyjednávání a adaptaci na rychle se měnící technologický svět. 

Komunikační dovednosti zahrnují schopnost srozumitelně a účinně předávat myšlenky a informace, a také schopnost naslouchat a pochopit porozumět myšlenkám druhých.

 Digitální dovednosti se týkají schopnosti efektivně využívat moderní technologie, jako jsou počítače, mobilní zařízení, digitální nástroje a sociální média, pro práci, komunikaci a přístup k informacím.

Proč se zajímat o studium Komunikačních a digitálních dovedností?

Studium komunikačních a digitálních dovedností je velmi důležité, protože tyto dovednosti jsou klíčové pro úspěch v mnoha oblastech života, včetně pracovního prostředí, akademické sféry a osobního života. 

Efektivní komunikace je základem pro vybudování dobrých vztahů, efektivní týmovou práci a úspěšné vyjednávání. Digitální dovednosti jsou nezbytné v rychle se měnícím světě, kde technologie hrají stále větší roli v každodenním životě a práci.

Co mě naučí v rámci Komunikačních a digitální dovednosti vysoká škola?

Vysoká škola poskytne studentům teoretické i praktické znalosti v oblasti komunikačních a digitálních dovedností. Studenti se naučí principy efektivní komunikace, interkulturní komunikace, prezentační techniky a zvládání komunikačních technik. 

Také se dozvědí o digitální společnosti a ekonomice, využití digitálních nástrojů v podnikání a sociálních médiích. Získají dovednosti v oblasti digitální gramotnosti, bezpečnosti v digitálním prostředí a etických aspektů práce s informacemi.

Kde znalosti o Komunikační a digitální dovednosti využiji?

Všude! Ano studenti využijí komunikační a digitání dovednosti úplně všude v lidské společnosti a na denní bázi. Znalosti jak komunikovat jsou klíčové v podnikání, v manažerské práci pro efektivní vedení týmů, při vyjednávání s klienty a partnery, a pro marketing a prodej obecně. 

Ve vzdělávání usnadňují učení a výuku. V osobním životě pomáhají v budování vztahů a komunit, v lepší orientaci v digitálním světě a v přístupu k informacím a zábavě. Tyto dovednosti jsou také stále důležitější pro adaptaci na měnící se trh práce, kde jsou také digitální dovednosti stále více vyžadovány.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Komunikační a digitální dovednosti, jaká témata můžeš očekávat?

Komunikační a digitální dovednosti

Komunikační a digitální dovednosti Studium – Obsah:

Cílem předmětu je získání poznatkové struktury z oblasti mezilidské komunikace, jejích prostředků a forem s důrazem na nácvik konkrétních komunikačních dovedností. 

Předmět je dále zaměřen na problematiku digitální společnosti a digitální ekonomice, sociálních médií a digitální gramotnosti, které jsou využitelné v podnikatelské a manažerské práci. Pozornost je dále věnována prezentačním technikám a jejich nácviku.

Studenti porozumí teorii komunikace a komunikačnímu procesu, což jim umožní analyzovat a zlepšit svou vlastní komunikační efektivitu. Také se seznámí s různými modely komunikace a jejich praktickým využitím.

Studenti se seznámí s konkrétními technikami komunikace, včetně naslouchání, empatie, asertivity, negativní a agresivní komunikace. Trénují praktické dovednosti pro efektivní komunikaci a řešení konfliktů.

Studenti se naučí rozumět různým kulturám a bariérám, které mohou vzniknout v mezinárodní komunikaci. Nacvičí strategie a techniky pro úspěšnou interkulturní komunikaci.

Studenti se seznámí se strukturou prezentací. Naučí se identifikovat a vyhnout se častým chybám v prezentacích. Nacvičí si prezentačních dovedností a využití audiovizuální a digitální techniky pro efektivní prezentace.

Studenti se dozvídají více o komunikačních sítích v rámci firem, jak interní, tak externí komunikaci a různých druhů firemní komunikace. Naučí se, jak efektivně komunikovat ve firemním prostředí.

Studenti zkoumají konkrétní metody a techniky argumentace a přesvědčování v podnikatelské a manažerské práci. Zaměří se také na vyjednávání a dovednosti potřebné pro dosažení cílů v jednáních.

Studenti porozumí vlivu digitálního věku na společnost a ekonomiku, včetně sdílené a platformové ekonomiky. Naučí se digitální gramotnosti a rozumí důležitosti digitálních dovedností v dnešním podnikatelském prostředí.

Studenti se naučí používat různé digitální nástroje pro efektivní komunikaci v podnikání, včetně e-mailu, sociálních médií a dalších online platforem.

Studenti se seznámí s různými typy sociálních médií, včetně mobilních a webových platforem. Naučí se, jak využívat sociální média pro marketing, komunikaci a budování značky.

Studenti studují různá rizika spojená s digitalizací, včetně otázek bezpečnosti dat, soukromí a kybernetických hrozeb. Naučí se, jak se bránit těmto rizikům.

Studenti se naučí efektivně vyhledávat informace, citovat je a formátovat podle normy ČSN ISO 690. Naučí se správně používat primární, sekundárních i terciární informační zdroje.

Studenti získají dovednosti pro práci s elektronickými informačními zdroji, včetně elektronických knih, databází a online zpravodajství. Naučí se, jak efektivně vyhledávat, hodnotit a citovat elektronické informace.

Studenti se seznámí s etickými a právními otázkami při prací s informacemi, včetně autorských práv, ochrany osobních údajů a etických standardů v oblasti informačního zpravodajství a výzkumu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student