Obchodní a marketingový management:

Komunikační a digitální dovednosti

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš zlepšovat marketing?

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky

a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Získej komplexní vzdělání
z oblasti bezpečnostních studií,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Bezpečnostní studia.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co jsou to Komunikační a digitální dovednosti?

Komunikační a digitální dovednosti jsou soubor znalostí a schopností, které umožňují efektivně komunikovat a využívat digitální technologie.  

Efektivní komunikace a digitální dovednosti jsou nezbytné pro vytváření dobrých vztahů, efektivní týmovou práci, úspěšné vyjednávání a adaptaci na rychle se měnící technologický svět. 

Komunikační dovednosti zahrnují schopnost srozumitelně a účinně předávat myšlenky a informace, a také schopnost naslouchat a pochopit porozumět myšlenkám druhých.

 Digitální dovednosti se týkají schopnosti efektivně využívat moderní technologie, jako jsou počítače, mobilní zařízení, digitální nástroje a sociální média, pro práci, komunikaci a přístup k informacím.

Proč se zajímat o studium Komunikačních a digitálních dovedností?

Studium komunikačních a digitálních dovedností je velmi důležité, protože tyto dovednosti jsou klíčové pro úspěch v mnoha oblastech života, včetně pracovního prostředí, akademické sféry a osobního života. 

Efektivní komunikace je základem pro vybudování dobrých vztahů, efektivní týmovou práci a úspěšné vyjednávání. Digitální dovednosti jsou nezbytné v rychle se měnícím světě, kde technologie hrají stále větší roli v každodenním životě a práci.

Co mě naučí v rámci Komunikačních a digitální dovednosti vysoká škola?

Vysoká škola poskytne studentům teoretické i praktické znalosti v oblasti komunikačních a digitálních dovedností. Studenti se naučí principy efektivní komunikace, interkulturní komunikace, prezentační techniky a zvládání komunikačních technik. 

Také se dozvědí o digitální společnosti a ekonomice, využití digitálních nástrojů v podnikání a sociálních médiích. Získají dovednosti v oblasti digitální gramotnosti, bezpečnosti v digitálním prostředí a etických aspektů práce s informacemi.

Kde znalosti o Komunikační a digitální dovednosti využiji?

Všude! Ano studenti využijí komunikační a digitání dovednosti úplně všude v lidské společnosti a na denní bázi. Znalosti jak komunikovat jsou klíčové v podnikání, v manažerské práci pro efektivní vedení týmů, při vyjednávání s klienty a partnery, a pro marketing a prodej obecně. 

Ve vzdělávání usnadňují učení a výuku. V osobním životě pomáhají v budování vztahů a komunit, v lepší orientaci v digitálním světě a v přístupu k informacím a zábavě. Tyto dovednosti jsou také stále důležitější pro adaptaci na měnící se trh práce, kde jsou také digitální dovednosti stále více vyžadovány.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Komunikační a digitální dovednosti, jaká témata můžeš očekávat?

Komunikační a digitální dovednosti

Komunikační a digitální dovednosti Studium – Obsah:

Cílem předmětu je získání poznatkové struktury z oblasti mezilidské komunikace, jejích prostředků a forem s důrazem na nácvik konkrétních komunikačních dovedností. 

Předmět je dále zaměřen na problematiku digitální společnosti a digitální ekonomice, sociálních médií a digitální gramotnosti, které jsou využitelné v podnikatelské a manažerské práci. Pozornost je dále věnována prezentačním technikám a jejich nácviku.

Studenti porozumí teorii komunikace a komunikačnímu procesu, což jim umožní analyzovat a zlepšit svou vlastní komunikační efektivitu. Také se seznámí s různými modely komunikace a jejich praktickým využitím.

Studenti se seznámí s konkrétními technikami komunikace, včetně naslouchání, empatie, asertivity, negativní a agresivní komunikace. Trénují praktické dovednosti pro efektivní komunikaci a řešení konfliktů.

Studenti se naučí rozumět různým kulturám a bariérám, které mohou vzniknout v mezinárodní komunikaci. Nacvičí strategie a techniky pro úspěšnou interkulturní komunikaci.

Studenti se seznámí se strukturou prezentací. Naučí se identifikovat a vyhnout se častým chybám v prezentacích. Nacvičí si prezentačních dovedností a využití audiovizuální a digitální techniky pro efektivní prezentace.

Studenti se dozvídají více o komunikačních sítích v rámci firem, jak interní, tak externí komunikaci a různých druhů firemní komunikace. Naučí se, jak efektivně komunikovat ve firemním prostředí.

Studenti zkoumají konkrétní metody a techniky argumentace a přesvědčování v podnikatelské a manažerské práci. Zaměří se také na vyjednávání a dovednosti potřebné pro dosažení cílů v jednáních.

Studenti porozumí vlivu digitálního věku na společnost a ekonomiku, včetně sdílené a platformové ekonomiky. Naučí se digitální gramotnosti a rozumí důležitosti digitálních dovedností v dnešním podnikatelském prostředí.

Studenti se naučí používat různé digitální nástroje pro efektivní komunikaci v podnikání, včetně e-mailu, sociálních médií a dalších online platforem.

Studenti se seznámí s různými typy sociálních médií, včetně mobilních a webových platforem. Naučí se, jak využívat sociální média pro marketing, komunikaci a budování značky.

Studenti studují různá rizika spojená s digitalizací, včetně otázek bezpečnosti dat, soukromí a kybernetických hrozeb. Naučí se, jak se bránit těmto rizikům.

Studenti se naučí efektivně vyhledávat informace, citovat je a formátovat podle normy ČSN ISO 690. Naučí se správně používat primární, sekundárních i terciární informační zdroje.

Studenti získají dovednosti pro práci s elektronickými informačními zdroji, včetně elektronických knih, databází a online zpravodajství. Naučí se, jak efektivně vyhledávat, hodnotit a citovat elektronické informace.

Studenti se seznámí s etickými a právními otázkami při prací s informacemi, včetně autorských práv, ochrany osobních údajů a etických standardů v oblasti informačního zpravodajství a výzkumu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!