Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Průvodce v cestovním ruchu s MBA

Průvodce, nebo
produktový
manažer?

Nefér
výhoda
s MBA

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Rozvoj a trénink komunikačních a prezentačních dovedností; verbální, neverbální a paraverbální komunikace.

TECHNIKA A DOVEDNOSTI PRŮVODCE V CESTOVNÍM RUCHU I., II.

Charakteristika průvodcovských činností – jejich klasifikace, obsahová náplň, historický vývoj, organizace a právní úprava v ČR i zahraničí. Osobnost průvodce. Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu.

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKA

Selektivní, lokalizační a realizační předpoklady cestovního ruchu v Česku. Zhodnocení geografického potenciálu. Tradiční a netradiční formy cestovního ruchu v Česku.

ZÁKLADNÍ IT A TECHNICKÉ DOVEDNOSTI

Kancelářské a mobilní aplikace. Základy počítačové grafiky. Multimédia. Operační systémy a bezpečnost. Právní aspekty. Aplikované průvodcovské systémy.

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PŘI PRÁCI PRŮVODCE

Interaktivní trénink a řešení případových studií zaměřených na analýzu a hodnocení konkrétních situací při práci průvodce v cestovním ruchu za pomoci správné klasifikace, racionálního pohledu a volby efektivní strategie jednání.

Charakteristika studijního programu

Připrav se na práci v oblasti cestovního ruchu – teoreticky i prakticky. Bakalářský studijní program ti mimo jiné poskytne vynikající znalosti pro práci v podnikové sféře a pomůže ti najít uplatnění v cestovních kancelářích, v managementu hotelů či restaurací, a rovněž na manažerských pozicích větších podniků.

 

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU S MBA NA FVŠO?

Průvodce cestovního ruchu s MBA (Bc. + MBA)

Na fakultě VŠO bereme cestovní ruch a turismus vážně. Jako škola jsme přes 20 let v samém centru dění. Teorie se nám tak denně propojuje s realitou přímo pod okny. Naši akademici s praxí pak předávají studentům zkušenosti přímo z první ruky.

All in one! Vše v jednom

Považujeme za nepraktické vyučovat věci okolo cestování a turismu odděleně. Proto vyučujeme leteckou dopravu i cestovní ruch na jedné škole, dokonce na jedné fakultě!

P r a x e! Provázání na Uzel

Víš, že u nás vyučují nejen teoretici, ale i akademici s praxí? V rámci vyučovaných předmětů tak přednášejí i lidé s bohatými zkušenostmi z cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy apod. S praxí jsme tak provázáni na uzel!

K nám je to blíž!

Vystoupíš na "Národní" a seš ve "třídě"... (došlo ti to? :) ). Netrmácej se k nám přes celé město - jsme vždy uprostřed. Tahle výhoda platí jen pro naše studenty z Prahy.

Moderní metody i formy výuky

Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Profil absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

Absolvent studijního programu cestovní ruch najde uplatnění v oblasti cestovního ruchu, bude schopen vykonávat střední manažerské funkce v podnicích destinačního managementu, v ubytovacích a stravovacích službách, v hotelovém managementu a marketingu, ve veřejné správě, v cestovních kancelářích a agenturách a v dopravních službách (včetně neziskového sektoru). 

Díky všeobecně zaměřeným předmětům se může ucházet o zaměstnání také ve všech sférách mezinárodního obchodu. Díky MBA bude mít absolvent předpoklady pro profesi průvodce v cestovním ruchu,jak doma, tak i v zahraničí.

 

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů Bc. i MBA)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Průvodce cestovního ruchu s MBA

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů Bc. i MBA)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Průvodce v cestovním ruchu s MBA

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student