Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Provoz a řízení letecké dopravy - Absolventi VOŠ

2 300! Tolik zaměstnanců pracuje jen na letišti Václava Havla. Vystuduj provoz a řízení letecké dopravy a získej práci snů na letišti, ve výrobě, ve vývoji – kdekoli.

Získej vzdělání v oblastech provozu a řízení letecké dopravy – provedeme tě všemi klíčovými otázkami v oboru!

Naučíme tě rozumět letecké legislativě, nařízením směrnicím, zákonům, vyhláškám i silám držícím letadlo ve vzduchu. Získáš vědomosti o ekonomice a provozu leteckého podniku stejně, jako dovednosti pro to stát se manažerem podniku letecké dopravy.

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
prestizně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Vedoucí odbavení,
nebo plánování
posádek?

Na zemi
i ve věži
jako doma

Prestižní práce v leteckém odvětví? No jasně!

Ať už se jedná o letištního koordinátora, vedoucího odbavení, nebo administrátora systému řízení letového provozu, nákupčího, nebo obchodníka, vždy bude práce v leteckém odvětví jednoduše více atraktivní, než kdekoli jinde. A to jak přímo na letišti, tak v leteckém průmyslu.

Profilové předměty
Provoz a řízení letecké dopravy

Bezpečnostní management v letecké dopravě

Safety i Security je v letectví na prvním místě. Budeš chápat a zvládat řídit obojí.

Letecká legislativa

Letecká doprava je svázána řadou úmluv, nařízení, směrnic, zákonů, vyhlášek i předpisů. Naučíme tě se v nich bez problémů orientovat.

Letecká doprava, letadlová technika

Bez letadla by to nešlo. Pochopíš, jaké síly ho drží ve vzduchu, a budeš umět popsat funkce jeho jednotlivých částí, zařízení a systémů.

Ekonomika leteckého podniku

Napadlo tě někdy, kolik stojí letadlo a letecké palivo? A kolik cestujících musí v letadle být, aby letecká společnost vydělala?

Management a marketing

Chceš se stát úspěšným manažerem v podniku letecké dopravy? U nás si osvojíš základy i moderní manažerské a marketingové nástroje.

Charakteristika studijního programu

Ve studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy se student seznámí se základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistikou a přepravními procesy.  Absolventi budou schopni plnit úlohy na nižších a středních manažerských úrovních, v obchodních činnostech a v letecké dopravě. Získají odborné znalosti zejména z ekonomiky podniku, z marketingu a také z managementu.

Zároveň můžeš pokračovat na VŠO navazujícím magisterským oborem „Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků“, kde získáš magisterské vzdělání s titulem “Ing.“

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

V rámci studia si můžeš vybrat jedno z unikátních profesních zaměření, které studijní program Provoz a řízení letecké dopravy nabízí:

1. Provozování leteckých společností a letišť.

Profesními partnery jsou Letiště Karlovy Vary, Letiště Ostrava, Letiště Praha

            

2. Prodej letecké dopravy. 

Profesním partnerem je společnost OK-TOURS

               

3. Státní správa a regulace v letecké dopravě.

Profesním partnerem je Ministerstvo dopravy ČR – Odbor civilního letectví

      

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY NA FVŠO?

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Letectví, resp. Provoz a řízení letecké dopravy je prestižní, perspektivní a oblíbená studijní oblast, ze které mají absolventi zpravidla 100% zaměstnanost. Výuku zajišťuje Katedra letecké dopravy FVŠO se specialisty z řad odborníků letecké praxe.

Teorie + Praxe

využití programů a specializací v praxi

Unikátní specializace

Drony – máme ve studijních možnostech i studijní specializaci na drony! Jako jediní!

Nejsme jen teoretici

Kvalitní pedagogický tým je základem pro úspěšnou výuku našich studentů. A co teprve zařazení odborníků z podnikové praxe i státní správy civilního letectví? Děláme maximum, aby každý student získal maximum.

Moderní metody i formy výuky

učitelé jsou odborníci s dlouholetou praxí

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v provozních funkcích jednotlivých složek leteckého dopravního systému a infrastruktury letecké dopravy (jako jsou letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových provozních a dalších služeb). Své schopnosti budou moci uplatnit i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou, v soukromém civilním letectví i v mezinárodních společnostech, které využívají leteckou dopravu a letecké bezpilotní systémy.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Studium je určeno pro absolventy VOŠ stejného či podobného zaměření.

Studium se řídí Harmonogramem akademického roku a Studijními plány programů.

DÉLKA STUDIA:

Možnost úpravy délky studia minimálně na:
2 semestry (prezenční), po individuálním zhodnocení předchozího studia po VOŠ.

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Provoz a řízení letecké dopravy

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu pro absolventy VOŠ​

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Studium je určeno pro absolventy VOŠ stejného či podobného zaměření.

Studium se řídí Harmonogramem akademického roku a Studijními plány programů.

DÉLKA STUDIA:

Možnost úpravy délky studia minimálně na:
2 semestry (prezenční), po individuálním zhodnocení předchozího studia po VOŠ.

Začátek studia od zimního semestru (prezenční studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Provoz a řízení letecké dopravy

ŠKOLNÉ:

Na našÍ univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ

Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Doložení úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ – vysvědčení a diplom.

Výpis absolvovaných zkoušek a zápočtů, sylaby předmětů (opatřený podpisem a razítkem VOŠ).

Předložení výše zmíněných dokumentů je možné osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru. Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze:

Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student