Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Řízení lidských zdrojů - Absolventi VOŠ

„Uspěji? Budu se jim líbit?“ – otázky téměř každého uchazeče o práci. Zjisti, jak toho správného uchazeče najít a rozvíjet.

Staň se expertem na lidské zdroje v malé firmě, na úřadě i v korporátu.

Naučíme tě rozumět personální administrativě, jak přijmout, nebo propustit zaměstnance, jak najít a zaujmout uchazeče, jak komunikovat, vyjednávat a argumentovat. Získáš schopnosti rozvoje zaměstnanců a pochopíš zákonitosti podnikové ekonomiky.

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
prestizně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

HR manažer,
nebo koordinátor
tréninků?

Nalezen
osloven
přijat

Přestup na druhou stranu pracovněprávních vztahů!

Ať se bude jednat o neziskovku, veřejný sektor, nebo podnikatelský – všichni potřebují ke svému chodu spolehlivé zaměstnance.  Najdi toho nejlepšího zaměstnance pro konkrétní pozici a pomáhej společnosti s rozvojem. Lidé jsou totiž ten největší kapitál.

Profilové předměty
Řízení lidských zdrojů

Personalistika

Naučíš se mít v pořádku personální administrativu, umět přijmout nebo propustit zaměstnance, stanovit mu mzdu, naplánovat směny a provádět další, zákoníkem práce vyžadované činnosti patřící mezi základní dovednosti personalisty. Tak jako se dům staví od základů, řízení lidských zdrojů staví na perfektně fungující personalistice.

Personální marketing

Umět zaujmout ty nejlepší zájemce o zaměstnání ve firmě či instituci patří mezi významné dovednosti personalisty. V Personálním marketingu se naučíš, jak využívat klasické i nejmodernější metody komunikace se zájemci o zaměstnání.

Rozvoj lidských zdrojů v organizaci

Lidé jsou nejcennější kapitál každé organizace. Prostředky věnované na jejich získání by byly k ničemu, kdybychom neuměli zaměstnance dále vzdělávat a umožňovat jim udržovat jejich kompetence na úrovni potřebné pro to, co děláme dnes, i pro to, co budeme dělat zítra.

Personální management

Řízení lidských zdrojů v organizacích není věcí jen personalistů, ale především všech manažerů. Jaká je dělba práce mezi manažery a personalisty a co znamená pojem zaměstnanec jako subjekt řízení lidských zdrojů?

Ekonomika podniku

Ať už organizace podniká, nebo je příspěvkovou nebo rozpočtovou organizací, její činnosti jsou vždy limitovány prostředky, které může vynaložit na svůj provoz a tedy i na zaměstnance. Bez pochopení zákonitostí podnikové ekonomiky nemůže být personalista rovnoprávným partnerem managementu.

Pracovní právo a právo zaměstnanosti

Pracovní právo je základním kamenem zaměstnávání lidí. Tak jako na silnici nemůžeme vyjet bez znalosti pravidel silničního provozu, nemůžeme zaměstnávat lidi bez znalosti zákoníku práce a dalších předpisů.

Rétorika a komunikace

I v digitální době jsou schopnosti komunikovat, vyjednávat, argumentovat jedny z nejcennějších. Mezilidská komunikace, a ta pracovní zejména, má svoje pravidla, zákonitosti a postupy. Kdo je zná a umí využívat, má výhodu.

Charakteristika studijního programu

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

V rámci studia si můžeš vybrat jedno z unikátních profesních zaměření, které studijní program Řízení lidských zdrojů nabízí:

  1. Malé a střední firmy podnikající v oblasti služeb – naučíme vás vše, co potřebuje samostatný personalista – od získávání zaměstnanců, přes jejich motivaci a odměňování, až po péči o pracovní podmínky. 

2. Velké a nadnárodní společnosti – chcete se specializovat na recruitment, odměňování a benefity, podnikové vzdělávání, anebo personální administrativu?

Profesními partnery jsou společnosti Vienna House Diplomat Prague a Computer System Group, a.s.

      

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA FVŠO?

Řízení lidských zdrojů (Bc.)

Technologie a postupy se dají okopírovat, lidé, jako nejcennější kapitál, ne. Umět s lidmi pracovat potřebují všechny organizace a odvětví na trhu. Dovednosti, které zde získáš, uplatníš jak v malém českém městečku, tak nadnárodní korporaci. Volba je na tobě.

Vezmeme to od základu. ok?

Komplexní pojetí personální práce v organizaci je tou nejlepší cestou pro tvou budoucí profesi.

U nás víš vždy, co k čemu je

Znalosti a praktické dovednosti – nejen, jak se to dělá, ale i proč se to tak dělá. Trendy, nejnovější poznatky v oboru.

Praxe, praxe, praxe, praxe!

Propojení s praxí – zapojení špičkových odborníků z praxe, personálních manažerů z dopravy, IT, energetiky, cestovního ruchu a dalších odvětví, a také vlastní praxe v průběhu studia.

Uplatnění absolventa

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia Řízení lidských zdrojů je připraven zastávat pracovní pozice ve všeobecné personalistice (HR general) organizací i pozice specialistů personálních procesů ve všech typech organizací v podnikatelském sektoru i ve veřejné správě nebo neziskovém sektoru. 

Širší znalost souvislostí v oblasti lidských zdrojů v organizacích může využít i v pracovních pozicích naplňujících státní politiku zaměstnanosti, tj. v referentských pozicích Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven apod.

Znalosti získané studiem ekonomických a manažerských předmětů mu, ve spojení se získanou praxí, umožňují úspěšně zvládnout pozici samostatného personalisty/HR manažera v malých a středních organizacích nebo podnikatelskou činnost v oblasti služeb zaměstnanosti (agentury práce).

 

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Studium je určeno pro absolventy VOŠ stejného či podobného zaměření.

Studium se řídí Harmonogramem akademického roku a Studijními plány programů.

DÉLKA STUDIA:

Možnost úpravy délky studia minimálně na:
2 semestry (prezenční),
3 semestry (kombinovaná);
po individuálním zhodnocení předchozího studia po VOŠ.

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Řízení lidských zdrojů

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu pro absolventy VOŠ​

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Studium je určeno pro absolventy VOŠ stejného či podobného zaměření.

Studium se řídí Harmonogramem akademického roku a Studijními plány programů.

DÉLKA STUDIA:

Možnost úpravy délky studia minimálně na:
2 semestry (prezenční),
3 semestry (kombinovaná);
po individuálním zhodnocení předchozího studia po VOŠ.

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Řízení lidských zdrojů

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA, OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ

Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Doložení úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ – vysvědčení a diplom.

Výpis absolvovaných zkoušek a zápočtů, sylaby předmětů (opatřený podpisem a razítkem VOŠ).

Předložení výše zmíněných dokumentů je možné osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru. Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze:

Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student