Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Číslo projektu: TL05000418

duben 2021 – březen 2023

 

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Partneři:

POPIS PROJEKTU:

Předkládaný projekt je zaměřen na zkoumání chování firem a podnikatelů v soukromém sektoru služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen „firmy“)1 a jejich adaptaci na restriktivní opatření v nouzovém stavu. Záměrem projektu je zjistit, jak se firmy pandemii covid-19 přizpůsobovaly a zda byly tyto změny dočasné, nebo mají persistentní charakter. Je zřejmé, že ne všechny firmy mohly nebo byly schopné přizpůsobit své podnikání probíhající pandemii stejně. Stěžejním cílem projektu je proto identifikace rizikových oblastí služeb a vytvoření návrhu opatření přijatelných na úrovni Moravskoslezského kraje. Opatření by tak mohla být adresnější právě vůči firmám, které neměly dostatečný prostor ke změně svého byznys modelu, a v případě budoucích obdobných krizí se mohou jevit jako objektivně nejrizikovější. Díky realizaci projektu budou dále identifikovány příklady dobré praxe, které mohou sloužit jako vzory pro lepší zvládání takových situací v budoucnu. Projekt by měl mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje. V projektu bude realizován sběr primárních dat firem působících v Moravskoslezském kraji.

 

DOKUMENTY PROJEKTU:

 

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student