Pro absolventy voŠ nebo přechod z jiné VŠ

STUDIUM NA PANEVROPSKÉ UNIVERZITĚ PRO ABSOLVENTY VOŠ A ZÁJEMCE O PŘECHOD Z JINÉ VŠ

Koncepce výuky absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) od akademického roku 2022/2023 na Panevropské univerzitě, a.s.

Vážení budoucí studenti,

pokud jste již studovali vyšší odbornou školu či jinou vysokou školu a chtěli byste studovat na PEUNI, tak vám nabízíme možnost uznání úspěšně absolvovaných předmětů.

 

Základní informace: 

 • Studium je určeno pro absolventy VOŠ stejného zaměření, jako má program, na který se uchazeč hlásí.
 • Délka studia může být s ohledem na množství uznaných studijních povinností z VOŠ cca 4 semestry (studenti mohou být zařazeni do 2. ročníku studia). 
 • Forma kombinovaná i prezenční. 
 • Organizace výuky: výuka probíhá v kombinované měsíční formě, cca 4 až 5 krát za semestr během víkendových konzultací (pátek až neděle), u prezenční formy v průběhu týdne pondělí až pátek– viz Harmonogram akademického roku. 
 • Studium se řídí Harmonogramem akademického roku, studijními plány příslušného studijního programu a dalšími vnitřními předpisy PEUNI. 
 

Předpoklady pro přijetí:

 1. Podmínkou přijetí je absolvování VOŠ stejného zaměření, jako má program, na který se uchazeč hlásí.
 2. Doložení dokladů o absolvování SŠ a VOŠ:
 • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení,  
 • doložení úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ  vysvědčení a diplom. 
 

Uznávání studijních povinností z předešlého studia: 

Podmínky uznání studijních povinností se řídí Studijním a zkušebním řádem PEUNI a Směrnicí o uznávání studijních povinností na PEUNI.

Na základě Žádosti o uznání studijních povinností z předešlého studia VŠ a VOŠ– žádost se podává po přijetí a zápisu ke studiu na PEUNI, podává se prostřednictvím kontaktního centra v informačním systému UIS a v písemné podobě dodané na příslušné studijní oddělení.

 

Jestliže byste se rozhodli na naši univerzitu nastoupit, k uznání předmětů je třeba předložit:

1) výpis absolvovaných studijních povinností na jiné VŠ nebo VOŠ, dokument ověřený školou nebo úředně ověřený (z výpisu musí být patrné datum, počet kreditů a způsob ukončení předmětu),

2) sylaby (anotace) předmětů, které chcete uznat, ověřené školou,

3) žádost o uznání předmětů viz: formulář.

 

Množství uznání studijních povinností a kreditů je stanoveno na základě uvedených podmínek:

 • shoda obsahu a kreditů absolvovaných předmětů na jiné škole s obsahem předmětů studovaných na PEUNI a rovněž shodný způsob zakončení studia předmětů, jejichž uznání je požadováno,
 • doba, která uplynula od ukončení studia daného předmětu a změny v jeho obsahu,
 • uznáváme předměty bez ohledu na získané hodnocení známkou,
 • v případě studijních povinností z vyšší odborné školy mohou být uznány jen studijní povinnosti, které nevstupují do státní závěrečné zkoušky.
 

Poplatky:

 

 • vyřízení žádosti o uznání předmětů je pro studenty PEUNI zcela zdarma.

 

Ve studijních plánech pro konkrétní studijní program/obor naleznete seznam všech předmětů, které jsou pro daný program povinné. Porovnejte předměty vámi vystudované a předměty, které nabízí naše škola. Podívejte se hlavně na to, čím je předmět zakončen (jestli zápočtem či zkouškou) a pokud se bude obsah i zakončení předmětu shodovat, je možné Vám tento předmět uznat.

V případě vašeho zájmu seznámit se podrobně s obsahem konkrétních předmětů, kontaktujte prosím naše studijní oddělení.

Uznané předměty jsou vám započteny do počtu kreditů, které musíte získat za celé studium na PEUNI. Každému uznanému předmětu je přiřazen počet kreditů podle studijního programu PEUNI.

Lhůta vyřízení žádosti o uznání je cca 30 dnů.

Studijní programy pro absolventy VOŠ

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde TO využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!