Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

výzkum týkající se podmínek práce na dálku (tzv. homeoffice) v prostředí zaměstnavatelů v České republice

Výzkum je podpořen grantem Grantové agentury Academica Aurea a jeho řešiteli jsou:

 

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA (katedra ekonomiky a lidských zdrojů)

doc. RNDr. Zdenka Lustigová, CSc. (katedra digitální ekonomiky, informatiky a statistiky)

Mgr. Veronika Plešková, LL.M. (katedra ekonomiky a lidských zdrojů)

Ing. Anna – Marie Dominová (absolventka studijního programu Ekonomika a řízení služeb, specializace Digitální ekonomika)

 

Výsledky budou publikovány v závěru roku 2024.

Práce na dálku (v hovorovém jazyce „homeoffice“) umožněná využíváním masově dostupných informačních a komunikačních technologií je téma, které je v praxi aktuální již přibližně čtvrtstoletí. V roce 2023 došlo, po dlouhých diskusích a hledání kompromisu mezi mnoha protichůdnými názory a požadavky, k vymezení rámcových pravidel pro tento způsob výkonu práce v zákoníku práce. Zároveň, s přechodem do on-line prostředí nabyly na významu hrozby pro organizace vycházející z vyvedení citlivých dat mimo perimetr organizace. Na jednu stranu tedy technologie umožňují organizacím vyjít vstříc přáním a potřebám svých zaměstnanců i optimalizovat náklady na svůj provoz, na druhou stranu decentralizací pracovišť vznikají rizika ztráty, zcizení nebo modifikace důležitých dat, narušení provozu organizací apod.

Kolegové kateder ekonomiky a lidských zdrojů a katedry digitální ekonomiky, informatiky a statistiky se v aktuálním výzkumu zaměřili na zjištění podmínek zaměstnanců pro práci na dálku v oblasti pracovně právní a bezpečnosti práce i informační bezpečnosti formou dotazníkového šetření a komparace zjištěných informací s legislativou a výsledky obdobných výzkumů v jiných zemích EU.

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student