Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Aktuality

VŠO ve spolupráci s VŠPP získala akreditaci doktorského studijního programu

VŠO ve spolupráci s VŠPP získala akreditaci doktorského studijního programu

Dlouholetá spolupráce mezi VŠO a VŠPP zaznamenala další úspěch na akademickém poli. Cílem strategické spolupráce a rozvoje partnerských vysokých škol bylo získat doktorské studium. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla podle § 80 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, udělit akreditaci doktorskému studijnímu programu Podnikání a management se standardní dobou studia 4 roky v prezenční formě studia na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Kromě společných studijních programů partnerských vysokých škol vám můžeme nabídnout od 1.9.2022 i získání titulu Ph.D. v nově akreditovaném, doktorském studijním programu. Doktorské studium je určeno pro vědecko-pedagogické, výzkumné pracovníky a absolventy vysokoškolského studia. Slouží ke zvýšení jejich odborné kvalifikace pro příslušnou oblast vzdělávání. Zároveň umožňuje rozšíření dalšího stupně vzdělání i lidem z praxe, kteří mají zájem o rozšíření dalších poznatků v oblasti podnikání, managementu i obchodu. Akreditace doktorského studijního programu otevírá prostor i pro akreditaci habilitačního a inauguračního řízení ve střednědobém časovém horizontu.

Více informací k doktorskému studiu naleznete zde: Podnikání a management, Ph.D.

Přijímací řízení je do 16.10.2022

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student