Aktuality

VŠO ve spolupráci s VŠPP získala akreditaci doktorského studijního programu

Dlouholetá spolupráce mezi VŠO a VŠPP zaznamenala další úspěch na akademickém poli. Cílem strategické spolupráce a rozvoje partnerských vysokých škol bylo získat doktorské studium. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla podle § 80 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, udělit akreditaci doktorskému studijnímu programu Podnikání a management se standardní dobou studia 4 roky v prezenční formě studia na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Kromě společných studijních programů partnerských vysokých škol vám můžeme nabídnout od 1.9.2022 i získání titulu Ph.D. v nově akreditovaném, doktorském studijním programu. Doktorské studium je určeno pro vědecko-pedagogické, výzkumné pracovníky a absolventy vysokoškolského studia. Slouží ke zvýšení jejich odborné kvalifikace pro příslušnou oblast vzdělávání. Zároveň umožňuje rozšíření dalšího stupně vzdělání i lidem z praxe, kteří mají zájem o rozšíření dalších poznatků v oblasti podnikání, managementu i obchodu. Akreditace doktorského studijního programu otevírá prostor i pro akreditaci habilitačního a inauguračního řízení ve střednědobém časovém horizontu.

Více informací k doktorskému studiu naleznete zde: Podnikání a management, Ph.D.

Přijímací řízení je do 16.10.2022

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!