Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Aktuality

Volby do Studentské rady – II. kolo

Milé studentky a studenti,  

touto cestou děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili středečních voleb do Studentské rady PEUNI a podpořili tak své kandidáty. Vaši vysokou účast bereme jako projev zájmu o dění na univerzitě a to, že vám toto není lhostejné.  

I přes vaši vysokou účast se nepodařilo dosáhnout dostatečného počtu hlasů pro zvolení členů Studentské rady PEUNI s funkčním obdobím od ledna 2023. Z toho důvodu se uskuteční druhé kolo voleb. 

Druhé kolo voleb proběhne ve středu 14. 12. 2022. 

Prosím, přijďte podpořit své kandidáty, vaše budoucí zástupce, kteří budou hájit zájmy vás, studentů. 

Studentská rada je samosprávným akademickým orgánem zastupujícím a hájícím zájmy studentů, partnerem akademických orgánů univerzity, zejména děkanů fakult a rektora, při řešení otázek dotýkajících se studentů univerzity. Studentská rada je také reprezentantem studentů univerzity navenek. 

 

Kandidáti do Studentské rady:

Denisa Hefnerová

https://www.facebook.com/peuni.cz/videos/674728030947735

Jakub Mirwald

https://www.facebook.com/peuni.cz/videos/719247519252312

Nina Tietzová

https://www.facebook.com/peuni.cz/videos/682445949919142

Tomáš Kráčalík

https://www.facebook.com/peuni.cz/videos/1217324572466761

Eliška Matulová

https://www.facebook.com/peuni.cz/videos/1367452284015188

Kateřina Bochová

https://www.facebook.com/peuni.cz/videos/1468290796992304

 

Další kandidáti do Studentské rady:

Zdeněk Dybal – student FVŠPP, Podnikání a management v Ostravě

 

Studentská rada:

  1. Zjišťuje potřeby studentů univerzity a jejich postoje k významným otázkám týkajícím se jejich studia a předkládá děkanům příslušné fakulty, případně rektorovi návrhy na jejich řešení; 
  2. Spolupracuje s děkankami jednotlivých fakult na interní evaluaci; 
  3. Spolupracuje s vedením univerzity a děkankami fakult na šíření informací o záležitostech univerzity mezi studenty; 
  4. Předkládá rektorovi prostřednictvím děkanek návrhy na členy disciplinární komise univerzity z řad studentů a jejich případné odvolání před uplynutím období, na které byli jmenováni; 
  5. Účastní se prostřednictvím svého zástupce ve vědecké radě na rozhodování o důležitých otázkách rozvoje univerzity; 
  6. Reprezentuje prostřednictvím svého zástupce univerzitu ve studentské části rady vysokých škol a na dalších oficiálních fórech;
  7. Navrhuje realizaci společenských sportovních a jiných neformálních aktivit určených pro studenty univerzity a spolupracuje na jejich realizaci

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student