Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Study EU Amber Road

Projekt „StudyEU Amber Road“ je v procesu podávání žádostí, aby se stala studentskou evropskou univerzitní aliancí, která spojuje devět různorodých a mnohostranných institucí podél historické Jantarové stezky, aby vytvořila společný vysokoškolský meziuniverzitní kampus. StudyEU Amber Road se ve své podstatě snaží umožnit studentům, aby se stali činiteli změny jako budoucí profesionálové v dynamickém prostředí evropského trhu práce. Tím, že je staví do popředí rozhodovacích procesů a integruje jejich hlasy do řídící struktury a implementace pracovního plánu, představuje aliance transformativní příklad pro podporu kultury aktivní účasti, angažovanosti a zmocnění, aby se stala zdrojem inspirace pro širší sektor vysokoškolského vzdělávání.

Aliance se zavazuje k holistické transformaci během celého životního cyklu studenta, která se nezaměřuje pouze na vzdělávací aspekty, ale také integruje nábor, výuku, kvalitu, výzkum, vývoj, inovace a společenskou angažovanost. Amber Road StudyEU Amber Road překlenuje propast mezi akademickou sférou a světem práce prostřednictvím strategických partnerství s předními představiteli průmyslu, veřejnými orgány, nevládními organizacemi a regionálními zúčastněnými stranami a živému zapojení do místních komunit. Umožňuje alianci efektivně definovat vzdělávací potřeby a reagovat na ně a nabízet studentům autentické učební prostředí poskytované ve spolupráci s místními zaměstnavateli podporující i regionální rozvoj.

Základním rysem aliance je pokrytí konkrétní geografické oblasti. Zaměření na Jantarovou stezku umožňuje překročit hranice mezi východem a západem, severem a jihem, respektovat rozdílné politické, kulturní a ekonomické dějiny a vnímat je jako příležitosti. Vzhledem k tomu, že historická Jantarová stezka spojovala nesourodé regiony, cílem této aliance je stavět mosty a vytvářet pocit sdílené identity mezi členy a jejich komunitami tím, že nebude podporovat oběh zboží, ale oběh mozků, znalostí a budoucích profesionálů na této starobylé obchodní cestě.

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student