Centrum kariéry a praxí

Centrum kariéry a praxí je tady pro vás!

Milé studentky, milí studenti,

prostřednictvím Centra kariéry a praxí chceme usnadnit vám i čerstvým absolventům přechod ze studijního do pracovního světa a připravit vás k samostatnému řízení své profesní dráhy.

 

Cíle Centra kariéry a praxí:

 • Cílem centra kariéry a praxí je pomoc studentům s procesem absolvování povinné praxe.

 

 • Propojovat studenty i absolventy se zaměstnavateli a umožňovat jim neformální příležitosti k setkávání v rámci připravovaných akcí v průběhu akademického roku – například organizace Kariérních dnů.

 

 • Jakožto profesní univerzita zajišťovat vstup odborníků z praxe do výuky

 

 • Pomáhat studentům ve hledání pracovních příležitostí díky zveřejňování pracovních nabídek našich partnerů prostřednictvím školního informačního systému UIS
Studijní povinnosti v rámci předmětu Odborná praxe

Celková délka praxe na bakalářském typu studia je 12 týdnů (6+6) a na magisterském 6 týdnů (3+3).

Cílem centra je nejen, aby studenti absolvovali povinnou praxi, ale aby třeba navázali delší spolupráci, našli brigádu a možná také budoucí zaměstnání. Jde nám tedy o dlouhotrvající partnerství s různými subjekty ze všech oblastí, od soukromých firem, po úřady veřejné správy.

Prosím Vás proto, ať už využijete pomoci našeho centra, nebo si praktickou výuku zabezpečíte sami, obraťte se na mne, abychom společně dali dohromady všechny potřebné náležitosti k jejímu úspěšnému absolvování. Zde bych velice rád požádal také vás, studenty Vysoké školy obchodní, pokud máte typ na firmu, kde byste chtěli svou praxi realizovat, nebo si prostě jenom myslíte, že by tato spolupráce byla možná a vhodná, řekněte nám a pokusíme se ji oslovit.

 

Jak postupovat při plnění povinné praxe studenta?

 1. Vyhledáte si praxi sami, nebo za pomoci pedagoga, který má na daném studijním programu odbornou praktickou výuku (Odbornou praxi) ve své kompetenci. Tento pedagog bude přiřazen i jako vyučující předmětu Odborná praxe v UIS.
 1. Zprostředkujete podepsání smlouvy o Odborné praxi mezi školou a firmou. To v případě, že mezi nimi již není podepsaná Partnerská smlouva. Předjednáte si svou odbornou praxi a po schválení pedagogem zajistíte podpis obou stran, tedy VŠO a organizace, která praxi poskytne.
 1. Podepíšete smlouvu o vykonání odborné praxe s firmou, kde budete tuto praxi vykonávat. (Smlouva o vykonání povinné odborné praxe, včetně plánu odborné praxe).
 1. Zapíšete si předmět Odborná praxe do příslušného semestru.
 1. Absolvujete povinnou odbornou praxi.
 1. Na příslušném formuláři „Potvrzení o absolvování povinné odborné praxe“ odevzdáte toto potvrzení příslušnému pedagogovi, se kterým jste během odborné praxe v kontaktu.
 
 

Naše partnerské společnosti:                                              

 • Antal – nejlepší pracovní nabídky                                      
 • Can 21 s.r.o. Zbuzany                                                             
 • Milan Bočkai (MB CATERING)                                        
 • Cestovní kancelář STAR LINE s.r.o.                                     
 • CIVOP s.r.o.                                                                                
 • PRESENTIGO, s.r.o Ostrava                                                   
 • Railsformers, s.r.o.                                                             
 • Travelport Czech Republic, s.r.o. Praha 8                  
 • Computer System Group, a.s. Praha 4                                
 • Letiště Ostrava                                                                   
 • Letiště Praha                                                                     
 • Czech Airlines Technics                                                
 • Dronim                                                                                
 • DSA                                                                                      
 • Expeditors                                                                          
 • F-Air                                                                                      
 • Job Air                                                                                    
 • DAEN s.r.o. Praha                                                                 
 • DataFriends, s.r.o Plzeň                                                      
 • wBTCb,cz,s.r.o.                                                                     
 • Prague Convention Burea, z.s. Praha 1                         
 • Právní kancelář JUDr. Karol Hrádela Praha                 
 • Travel Marketing International Praha 1                     
 • e-invent s.r.o. Praha                                                           
 • Hotel Haus Silberbach                                                       
 • Prague Tour Adventures s.r.o.                                             
 • Mariánské lázně                                                                 
 • VAŠE BUDOUCNOST                                                         

 

 

KONTAKT

Mgr. Olga Soboleva, PhD., MBA

Ředitelka Centra kariéry a praxí

Katedra Cestovního ruchu

T:  + 420 224 053 114
M: + 420 739 636 942
E: soboleva@vso-praha.eu 

Další informace

Harmonogram ar

knihovna a studovna

studentské karty

Office 365

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!