Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Aktuality

Jak napsat kvalitní bakalářskou nebo diplomovou práci?

Jak napsat kvalitní bakalářskou nebo diplomovou práci?

Děkanka fakulty VSO Ilona Švihlíková předala ocenění třem absolventům univerzity, jejichž práce byly vyhodnoceny jako nejlepší.

Jak probíhal proces volby tématu? Co bylo nejtěžší při tvorbě práce? Co doporučují úspěšní autoři nejlepších prací studentům?

 

 

Ing. Denisa Žemličková

Absolventka studijního programu Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika

  1. Důvod výběru vašeho tématu diplomové práce?

Vzhledem ke studované specializaci Digitální ekonomika jsem vybírala téma, které mě opravdu zajímá. Zároveň jsem jej zvolila tak, aby bylo aktuální, což téma kyberbezpečnosti a QR kódů rozhodně je. Přemýšlela jsem i nad tím, že QR kódy jsou v dnešní době již běžnou součástí našich životů, ale málokdo opravdu ví, jak je využívat, aby nebyla ohrožena jeho kybernetická bezpečnost. Právě z tohoto důvodu vzniklo na základě zjištěných poznatků z literatury a výsledků výzkumu tzv. „Desatero bezpečného skenování“.

  1. Co bylo nejtěžší při psaní diplomové práce?

Jako první bylo určitě nejtěžší vůbec začít. Vymyslet téma a koncept výzkumu, navrhnout, jak by celá práce měla vypadat. Poměrně těžké bylo pak sehnat potřebnou literaturu, zvláště k tématu QR kódů. Náročná byla i realizace samotného výzkumu, který probíhal několik týdnů ve čtyřech městech zároveň, byl stanoven časový harmonogram, který musel být striktně dodržován. Navíc před samotným výzkumem bylo potřeba vytvořit webovou stránku a napojit ji na potřebné databáze, což byla jedna z věcí, se kterou mi velmi ochotně pomohl můj vedoucí práce pan doktor Lešetický, za což mu ještě jednou patří velké poděkování.

  1. Jedna rada pro studenty, kteří se chystají psát bakalářskou nebo diplomovou práci?

Vybírejte si téma, které je vám blízké, které vás nějakým způsobem zajímá, bude se vám o něm mnohem lépe psát. Zároveň určitě doporučuji začít psát včas a pravidelně konzultovat obsah práce s vaším vedoucím.

Ing. Matěj Pejsar

Absolvent studijního programu Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch

 

  1. Důvod výběru vašeho tématu diplomové práce?

Téma jsem si vybral převážně z důvodu, že se zabývalo problematikou destinačního managementu a především se jednalo o téma, které bylo zadáno Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Práce nebyla teda psána tzv. do šuplíku, ale pro praxi.

  1. Co bylo nejtěžší při psaní diplomové práce?

Pro mě osobně bylo nejtěžší neprokrastinovat a donutit se sednout si a začít psát.

 

  1. Jedna rada pro studenty, kteří se chystají psát bakalářskou nebo diplomovou práci?

Moje rada, kterou asi studenti dostanou z více stran je, aby si psaní práce nenechávali na poslední chvíli, protože to akorát pak stojí zbytečné nervy a probdělé noci. :)

Ing. Pavel Strnad, DiS.

Absolvent studijního programu Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika

 

  1. Důvod výběru vašeho tématu diplomové práce?

Finančními trhy se zabývám od roku 2018. Koncem roku 2021 jsem úspěšně absolvoval zkoušku u společnosti, která zprostředkovává finanční kapitál úspěšným obchodníkům na burze. Téma své diplomové práce „Využití technické analýzy na finančních trzích“ jsem si vybral na základě již velmi dobré znalosti problematiky finančních trhů.

  1. Co bylo nejtěžší při psaní diplomové práce?

Nejtěžší byly určitě začátky při psaní diplomové práce. Teoretická část práce mě moc nebavila, ale jak se pomalu začínaly plnit stránky, pracovalo se mi mnohem lépe.

  1. Jedna rada pro budoucí studenty, kteří se chystají psát bakalářskou nebo diplomovou práci?

Nevybírejte si téma své závěrečné práce, pokud k němu nemáte skutečný zájem. Samozřejmě, práci dokážete napsat a obhájit, ale vybrání tématu na základě vašeho osobního zájmu zajistí, že pro vás bude práce jednodušší, a navíc si rozšíříte své znalosti o problematice, o kterou se skutečně zajímáte.

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student