Školné LS

Přehled školného pro studium v zimním a letním semestru 2022/2023

Platební informace

Bankovní spojení za administrativní poplatek přijímacího řízení ve výši 500 Kč
a b
ankovní spojení pro platby školného v CZK:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2402104733/2010
IBAN: CZ14 2010 0000 0024 0210 4733, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Bankovní spojení pro platby v EUR:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2302104736/2010
IBAN: CZ83 2010 0000 0023 0210 4736, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení).

Termíny plateb

15. 7. 2022 – termín platby pro zimní semestr (ZS) akademického roku

15. 12. 2022 – termín platby pro letní semestr (LS) akademického roku

Pozn. Noví studenti přijatí po 15. 7. 2022 uhradí platbu dle výběru platebního kalendáře v UIS.

* Splatnost první platby školného

Splatnost první platby školného je stanovena v závislosti na tom, kdy uchazeč provede výběr a tisk platebního kalendáře v UIS.

(v lednu … splatnost = 15.2., v únoru … splatnost = 15.3., v březnu … splatnost = 15.4., v dubnu … splatnost = 15.5., v květnu … splatnost = 15.6., v červnu a do 10.7. … splatnost = 15.7., po 10.7. … splatnost = datum volby a tisku platebního kalendáře + 5 dnů)

Bakalářské studium - ZS a LS 22/23

Povinnost platby školného se váže k celému akademickému roku.

Navazující magisterské studium - ZS a LS 22/23

Doktorské studium - ZS a LS 22/23

školné pro absolventy VŠPP a VŠO - ZS a LS 22/23

navazující magisterské studium

TUITION for international students - ZS a LS 22/23

Study in english language

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!