Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Blog

Jak zpracovat citace webových stránek ve vysokoškolské závěrečné práci?

Psaní vysokoškolských prací, obzvlášť těch závěrečných, se neobejde bez citování jiných odborných zdrojů. V dnešní době se však velké množství odborné literatury podařilo digitalizovat a některé odborné zdroje jsou dostupné jen v online formě. Studenti se tedy z kamenných knihoven přesunuli na internetové databáze, jakými je například Google Scholar. Zdroje a data z internetu, které chceme použít v naší bakalářské, diplomové nebo jiné práci, mají pro citování svá vlastní specifická pravidla. Přečtěte si, jak správně citovat a zařadit bibliografický odkaz z internetu do vaší práce, aniž by vás mohl někdo označit za plagiátora.

Citace webových stránek

Mezi základní a zároveň nejčastěji používané internetové zdroje patří různé texty z webových stránek. Citace se řídí specifickými pravidly pro různé druhy internetových zdrojů. V případě, že má citovaný zdroj trvalý identifikátor (PID = persistent identifier), měl by být uveden namísto běžné internetové URL adresy. Trvalý identifikátor totiž zaručuje, že se k citovanému zdroji budeme moci dostat kdykoli. Běžné webové stránky mohou časem zaniknout a jen v omezeném množství případů se k nim dostaneme přes takzvané web archives. Existuje také povinnost uvádět PID formou odkazu.

Máte zájem o studium, ale potřebujete více informací pro správné rozhodnutí? Kontaktujte nás.

Jak citovat webové stránky

Webové stránky jsou jen jedním z mnoha internetových zdrojů, které můžeme citovat v bakalářských, diplomových a dalších pracích.V principu jde o jeden z nejjednodušších způsobů, jak lze ocitovat nějaký konkrétní zdroj. Vždy uvádíme specifickou podstránku daného webu, ze které jsme informace čerpali (nestačí tedy jako zdroj uvést Google.com nebo Peuni.cz). Citovat můžeme také takzvané webové sídlo, příspěvek na webové stránce nebo součást webové stránky. Na ty se však podle ISO normy 690 uplatňují individuální pravidla.

Citace webové stránky ISO 690

Citacím webových stránek se věnuje konkrétně Citační norma ČSN ISO 690:2022 – Bibliografické citace. Podle ní musí mít tvar citovaného webového zdroje takový tvar:

Tvůrce. Název webové stránky. Formát. Název webového sídla. Místo: vydavatel, datum publikování. Datum úprav / revize. Trvalé identifikátory nebo síťové umístění a přístup. Datum citace.

Příklad citace webové stránky

Jak by tedy citace vypadala v praxi? Pokud bychom chtěli například z následujícího odkazu:https://www.peuni.cz/univerzita/ ocitovat v textu větu „U nás si nehrajeme na čísla, ale se studenty jednáme jako s kolegy – lidmi.“, vypadalo by to nějak takto:

Panevropská Univerzita. Peuni. Online. Dostupné z:https://www.peuni.cz/univerzita/. [citováno 2024-02-23]

Žádné další informace nejsou potřebné. Z webové stránky není jasné, kdo konkrétně tuto větu napsal, ani kdy byla publikována, ale nemáme k dispozici ani trvalý identifikátor.

Citace internetových zdrojů

Kromě webových stránek, webových sídel, příspěvků na webové stránce a součástí webových stránek můžeme z internetu citovat také online knihy, monografické dokumenty, online časopisy a seriály jako celek, online časopisy a seriály – jednotlivé číslo, příspěvky v online časopisech a seriálech
a různé další, jako jsou videa, databáze či jiné online dostupné dokumenty. Postupně se jim však budeme věnovat v samostatných článcích.

Jak citovat online knihu?

Pokud se dostanete ke knize, která je například digitalizována tak, že ji někdo naskenoval a umístil na internet, nemusíte ji nutně uvádět jako internetový zdroj. Pokud jsou naskenovány všechny strany knihy, včetně těch, kde jsou uvedeny informace o vydání, autorovi, ISBN a podobně, můžete ji uvést v seznamu použité literatury jako standardní bibliografický odkaz. Nezáleží na tom, zda jste knihu měli fyzicky v ruce, nebo jste viděli jen její scany/fotografie.

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student