Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Blog

Co je stipendium a o jaký druh stipendia můžete požádat?

Stipendium a jeho různé formy, to je termín, který se na vysokých školách často řeší. Pro řadu zájemců o studium je i v dnešní době stipendium jedinou cestou, jak zvládnout financování nejen samotného vysokoškolského studia, ale i ostatních životních potřeb (například ubytování či nákladů na cestování). Co je to vlastně stipendium a o jaké formy stipendia můžete žádat na Panevropské univerzitě?

Co je to stipendium

Stipendium je ve zkratce finanční příspěvek, který může dostat žák či student, ale také vědecký pracovník (v našem případě vysoké školy) na podporu vzdělání a vědecké práce. Stipendium poskytují samotné vysoké školy, různé fondy, organizace, ale také stát či soukromé firmy na základě různých kritérií. Druhým hlavním cílem stipendií je motivovat studenty v dalším vzdělávání. Zejména po vzoru západních zemí dnes poskytují stipendium firmy či organizace svým současným nebo potenciálním zaměstnancům pro potřeby jejich rekvalifikace. U stipendií určených pro vědecké účely se častěji používá termín grant nebo dotace.

Máte zájem o studium, ale potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Stipendium na Peuni

I na Panevropské univerzitě mohou studenti požádat o stipendium. Možnosti získání některé z forem stipendia upravuje takzvaný stipendijní řád. Dva hlavní typy stipendií jsou takzvané ubytovací stipendium určené k pokrytí nákladů na ubytování pro studenty z jiných regionů a takzvané sociální stipendium určené pro finančně znevýhodněné studenty. Oba typy stipendií se přiznávají studentům bakalářského, ale i magisterského stupně studia.

Ubytovací stipendium na Peuni

Ubytovací stipendium se uděluje studentům prezenční, tedy denní formy studia, kteří nemají trvalý pobyt ve městě, v němž sídlí Panevropská univerzita (v tomto případě město Praha a město Ostrava). Výše ubytovacího stipendia se mění v závislosti na počtu studentů majících v daném roce nárok na jeho pobírání, ale také podle aktuální výše dotace ministerstva školství.

Sociální stipendium na Peuni

Sociální stipendium se v současnosti poskytuje studentům, jejichž měsíční příjem rodiny nepřesahuje 1,5-násobek částky životního minima rodiny. Studenti mají po splnění podmínek nárok na pobírání sociálního stipendia za každý jeden měsíc studia, samozřejmě kromě července a srpna.

Prospěchové motivační a soukromé stipendium na Peuni

Stipendijní řád VŠO a stipendijní řád VŠPP zahrnují i další formy stipendií jako například prospěchové, věrnostní či mimořádné. Tyto formy stipendií fakulta financuje z vlastních zdrojů. Jsou určeny studentům s mimořádnými studijními výsledky nebo těm, kteří znamenají přínos pro školu či reprezentují naši vzdělávací instituci. Konkrétní podmínky přiznání jednotlivých typů stipendií, ale i jejich aktuální výši naleznete přímo v přiložených dokumentech, nebo se můžete informovat na studijním oddělení.

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student