Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Management velení

Management
velení

Získejte
výhodu
s MBA

Zvyště si
profesní
vzdělání

MBA je vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Andministration). 

MBA je rozšířením a doplněním pro podnikatele, manažery a pracovníky státní správy, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání. Titul MBA je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S MBA

Co je program MBA?

Titul MBA (Master of Business), uváděný za jménem, je profesní titul, který lze získat v neakreditované formě studia na fakultě VŠPP Panevropské univerzity. Celosvětově se řadí ke klíčovému manažerskému vzdělání pro TOP manažery a jednatele firem.

Co nabízí program
management velení?

Manažerské velení

Jedinečný vzdělávací program v ČR zaměřený na zvyšování a prohlubování kvalifikace manažerů a pracovníků v oblasti prevence a zvládání mimořádných událostí.

Náskok před ostatními

Díky originálmímu zaměření programu mají naši absolventi vždy náskok před ostatními.

Kariérní růst

Studiem MBA programu rozvíjíte své schopnosti a zajišťujete si kariérní růst.

Rozhodování v kritických situacích

Získáte jedinečné znalosti i praktický výcvik, který je v kritických situacích od vrcholových manažerů vyžadován.

Uplatnění v zahraničí

Obdržíte titul, díky kterému se uplatníte také v zahraničí. MBA je mezinárodně uznávaný neakademický titul.

Uplatnění v praxi

Získáte zcela ojedinělou vysokou hodnotu na globálním trhu práce díky certifikovanému programu průřezově zaměřenému na znalostí z mnoha oblastí bezpečnosti.

Garance fakulty VŠPP Panevropské univerzity

Tento program je garantován fakultou VŠPP Panevropské univerzity, oceníte kvalitu a úroveň studia.

Studium do 1 roku

Respektujeme vysoké pracovní nasazení i osobní závazky. Teoretickou i praktickou část zvládnete během 1 roku studia.

Důležitá témata

Respektuje specifické potřeby vzdělávání, nabízí nejdůležitějšé aktuální témata v oblasti velení.

Charakteristika

studijního

programu

MBA je vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Andministration). 

MBA je rozšířením a doplněním pro podnikatele, manažery a pracovníky státní správy, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání. Titul MBA je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje.

Jedná se o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. Toto vzdělání jistě ocení také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě

Sledujeme aktuální proměny v oblasti moderního managementu, na které okamžitě reagujeme. I ty nejnovější postupy se tak stávají součástí naší vysokoškolské výuky. Naši studenti mají vždy náskok před ostatními.

Našim primárním cílem je poskytnout současným i budoucím manažerům a podnikatelům vzdělání, které předurčí jejich inovativní a progresivní přístup k podnikatelské činnosti.

STUDIJNÍ MODULY V OBLASTI MANAGEMENTU VELENÍ

1. Mimořádné události (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

3. Integrovaný záchranný systém (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

3. Kompetence k velení a zvládání krizových situací (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

4. Ekonomické důsledky degradace majetku (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

5. Právní aspekty manažerského rozhodování (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

6. Traumatologie (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

7. Hořlavé látky, protipožární ochrana – výcvikové centrum (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

8. Násilné a protispolečenské činy – výcvikové centrum (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

1 rok

FORMA STUDIA:

1x měsíčně v sobotu

ŠKOLNÉ:

69 900,- bez DPH pro absolventy VŠPP a VŠO
89 900,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

1 rok

HARMONOGRAM STUDIA:

1x měsíčně v sobotu

ŠKOLNÉ:

69 900,- bez DPH pro absolventy VŠPP a VŠO
89 900,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.​

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

PODMÍNKY PŘIJETÍ - MBA

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a dva roky praxe na manažerské nebo obdobné pozici.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni studia.

Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810, 710 00 Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a dva roky praxe na manažerské nebo obdobné pozici.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni studia.

Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810, 710 00 Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20ti oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student