Aktuality

Zemřel prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Po absolvování vysoké školy a získání titulu inženýr geolog se věnoval problematice vyhledávání ložisek nerostných surovin doma i v zahraničí, především v Latinské Americe. Při práci v Latinské Americe uspěl především aplikací nových progresivních průzkumných metod, kterými byly objeveny nové a nečekané surovinové zdroje.

Na VŠB-TU Ostrava spolupracoval ve výzkumu přírodních zdrojů niklu, kobaltu
a mědi, vnitřní stavby nových stavebních a izolačních hmot, vedle toho se rovněž dlouhodobě věnoval pedagogické činnosti. V akademických funkcích působil jako proděkan, děkan a prorektor. Během profesionální praxe se seznámil s podnikatelskými aktivitami v oblasti „high-tech“ u mnoha špičkových zahraničních i tuzemských firem.

Spolupracoval na založení Vědecko-technologického parku, a. s. Ostrava i na projektech revitalizace Moravskoslezského kraje v oblasti životního prostředí a inovací.

V letech 2000 až 2006 působil jako Vládní zmocněnec pro rozvoj Moravskoslezského kraje, kdy během svého působení v této pozici velmi aktivně a viditelně prosazoval zájmy tohoto kraje na národní úrovni.

Od roku 2007 působil na Vysoké škole podnikání, a.s. (VŠP) jako profesor a současně jako vedoucí katedry Podnikání a managementu v životním prostředí. Po transformaci VŠP na Vysokou školu podnikání a práva, a.s. (VŠPP) pokračoval ve své akademické činnosti v pozici profesora na Katedře marketingu a hodnototvorných procesů až do konce své aktivní pedagogické a akademické činnosti v roce 2018.

Po celou dobu svého působení na VŠP a následně VŠPP působil jako člena Akademické rady těchto škol.

Domácí a zahraniční praxe ho naučila skromnosti, zodpovědnosti za své kroky, dovedla k umění jednat s lidmi a zaujmout je pro sdělované myšlenky. Své profesní
a životní zkušenosti předával mladým podnikavým lidem. K jeho zálibám patřila hudba, literatura faktu a geovědní turistika.

prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!