Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Aktuality

Zemřel prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Zemřel prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Po absolvování vysoké školy a získání titulu inženýr geolog se věnoval problematice vyhledávání ložisek nerostných surovin doma i v zahraničí, především v Latinské Americe. Při práci v Latinské Americe uspěl především aplikací nových progresivních průzkumných metod, kterými byly objeveny nové a nečekané surovinové zdroje.

Na VŠB-TU Ostrava spolupracoval ve výzkumu přírodních zdrojů niklu, kobaltu
a mědi, vnitřní stavby nových stavebních a izolačních hmot, vedle toho se rovněž dlouhodobě věnoval pedagogické činnosti. V akademických funkcích působil jako proděkan, děkan a prorektor. Během profesionální praxe se seznámil s podnikatelskými aktivitami v oblasti „high-tech“ u mnoha špičkových zahraničních i tuzemských firem.

Spolupracoval na založení Vědecko-technologického parku, a. s. Ostrava i na projektech revitalizace Moravskoslezského kraje v oblasti životního prostředí a inovací.

V letech 2000 až 2006 působil jako Vládní zmocněnec pro rozvoj Moravskoslezského kraje, kdy během svého působení v této pozici velmi aktivně a viditelně prosazoval zájmy tohoto kraje na národní úrovni.

Od roku 2007 působil na Vysoké škole podnikání, a.s. (VŠP) jako profesor a současně jako vedoucí katedry Podnikání a managementu v životním prostředí. Po transformaci VŠP na Vysokou školu podnikání a práva, a.s. (VŠPP) pokračoval ve své akademické činnosti v pozici profesora na Katedře marketingu a hodnototvorných procesů až do konce své aktivní pedagogické a akademické činnosti v roce 2018.

Po celou dobu svého působení na VŠP a následně VŠPP působil jako člena Akademické rady těchto škol.

Domácí a zahraniční praxe ho naučila skromnosti, zodpovědnosti za své kroky, dovedla k umění jednat s lidmi a zaujmout je pro sdělované myšlenky. Své profesní
a životní zkušenosti předával mladým podnikavým lidem. K jeho zálibám patřila hudba, literatura faktu a geovědní turistika.

prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student