Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Aktuality

Střípky z kariérního dne v Praze

Kariérní den v Praze dne 17.5.2023

Děkujeme všem partnerům, studentům, ale i organizátorům za skvělý den, který třeba někomu z vás pomohl v profesním životě nebo zajistil zajímavý kontakt. Těšíme se na další pokračování na podzim.

 

Co jste se mohli dozvědět?

  • jak se připravit na pracovní pohovor – dobrá příprava je klíčová při hledání zaměstnání. Mj. je důležité si zjistit dostatek informací o společnosti/firmě, do které chcete pracovně vstoupit. Je nezbytné se připravit na otázky, které vám mohou být položeny (vč. např. i té – Jaké jsou vaše silné stránky?). Je také důležité trénovat prezentaci a pracovat na svých komunikačních dovednostech. 
  • jak napsat ideální životopis – správně sepsaný životopis je důležitým nástrojem při získání zaměstnání. Měli byste zdůraznit své dovednosti, zkušenosti a dosažené úspěchy. Dbejte na přehlednost, strukturu a gramatickou správnost. 
  • že je důležitá finanční gramotnost. Mít povědomí o základech financí je důležité nejen pro osobní život, ale také pro úspěch ve světě práce. Měli byste se seznámit s principy správy financí, investicemi a plánováním rozpočtu.
  • že si musíme dát pozor na digitální stopu – což zahrnuje vaše online aktivity a příspěvky na sociálních sítích. Zaměstnavatelé si často prohlížení sociální média uchazečů o práci, a proto je důležité udržovat pozitivní a profesionální přítomnost online. 
  • že při budování kariéry je důležitá i péče o duševní zdraví. Budování kariéry může být náročné a stresující. Je důležité dbát na své duševní zdraví a vyvíjet strategie pro zvládají stresu. Můžete se obrátit na odborníky, cvičit relaxační techniky a vytvářet si vyvážený životní styl
  • že je pro profesní rozvoj nezbytné vytváření sítě kontaktů. Navazování a udržování kontaktů s lidmi ve vašem odvětví je klíčové pro profesní rozvoj. Můžete se zapojit do profesních skupin, účastnit se konferencí a budovat vztahy prostřednictvím online platforem.
  • že nás práce musí bavit. Je důležité najít takové zaměstnání, které vás baví a naplňuje. Kariéra by neměla být pouze o finančním zabezpečení, ale také o radosti z práce, kterou vykonáváte. 

 

Věříme, že tato doporučení Vám pomohou při plánování a budování vaší kariéry. 

 

ZKUŠENOSTI K NEZAPLACENÍ!

 

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student