Aktuality

Kariérní den v Praze dne 17.5.2023

Děkujeme všem partnerům, studentům, ale i organizátorům za skvělý den, který třeba někomu z vás pomohl v profesním životě nebo zajistil zajímavý kontakt. Těšíme se na další pokračování na podzim.

 

Co jste se mohli dozvědět?

  • jak se připravit na pracovní pohovor – dobrá příprava je klíčová při hledání zaměstnání. Mj. je důležité si zjistit dostatek informací o společnosti/firmě, do které chcete pracovně vstoupit. Je nezbytné se připravit na otázky, které vám mohou být položeny (vč. např. i té – Jaké jsou vaše silné stránky?). Je také důležité trénovat prezentaci a pracovat na svých komunikačních dovednostech. 
  • jak napsat ideální životopis – správně sepsaný životopis je důležitým nástrojem při získání zaměstnání. Měli byste zdůraznit své dovednosti, zkušenosti a dosažené úspěchy. Dbejte na přehlednost, strukturu a gramatickou správnost. 
  • že je důležitá finanční gramotnost. Mít povědomí o základech financí je důležité nejen pro osobní život, ale také pro úspěch ve světě práce. Měli byste se seznámit s principy správy financí, investicemi a plánováním rozpočtu.
  • že si musíme dát pozor na digitální stopu – což zahrnuje vaše online aktivity a příspěvky na sociálních sítích. Zaměstnavatelé si často prohlížení sociální média uchazečů o práci, a proto je důležité udržovat pozitivní a profesionální přítomnost online. 
  • že při budování kariéry je důležitá i péče o duševní zdraví. Budování kariéry může být náročné a stresující. Je důležité dbát na své duševní zdraví a vyvíjet strategie pro zvládají stresu. Můžete se obrátit na odborníky, cvičit relaxační techniky a vytvářet si vyvážený životní styl
  • že je pro profesní rozvoj nezbytné vytváření sítě kontaktů. Navazování a udržování kontaktů s lidmi ve vašem odvětví je klíčové pro profesní rozvoj. Můžete se zapojit do profesních skupin, účastnit se konferencí a budovat vztahy prostřednictvím online platforem.
  • že nás práce musí bavit. Je důležité najít takové zaměstnání, které vás baví a naplňuje. Kariéra by neměla být pouze o finančním zabezpečení, ale také o radosti z práce, kterou vykonáváte. 

 

Věříme, že tato doporučení Vám pomohou při plánování a budování vaší kariéry. 

 

ZKUŠENOSTI K NEZAPLACENÍ!

 

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!