Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Aktuality

Soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci na Fakultě VŠPP na Panevropské univerzitě v akademickém roce 2023/2024

Děkanka Fakulty Vysoká škola podnikání a práva vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci.

 

Hledáme tři vítěze a tři nejlepší bakalářské a diplomové práce z oblasti:

 • Podnikání a management a Ekonomika a podnikání,
 • Marketingové komunikace,
 • Právní specializace, Obchodněprávní studia a Bezpečnostní studia.

 

Každý z vítězů obdrží odměnu ve formě balíčku s propagačními a dárkovými předměty PEUNI, a.s.

Soutěž je určena úspěšným absolventům/absolventkám všech studijních programů a studijních oborů na Fakultě Vysoká škola podnikání a práva. Cílem soutěže je podporovat a rozvíjet oblasti studijních programů a oborů, a to ve třech základních pojetích:

 • jako osobní kvalitu a přístup k řadě lidských činností,
 • jako profesi, 
 • jako individuální nebo společenskou hodnotu, která ovlivňuje životní styl.

V soutěži budou hledány inovativní a zajímavé práce, které jsou přínosné pro rozvoj managementu, marketingu, podnikání a podnikatelského prostředí, pro oblast informatiky a pro oblast práva. Zvlášť budou sledovány tyto kritéria:

 • novost a aktuálnost tématu,
 • způsob zpracování (struktura, exaktnost, provázanost, tvořivost),
 • využití cizojazyčné literatury, formální správnost a grafická úprava,
 • praktická realizovatelnost a ekonomické přínosy v praxi,
 • způsob prezentace a schopnost argumentace studenta při obhajobě DP/BP.

 

Práce budou hodnoceny:

 1. A) dohromady v kategorii:
 • diplomové práce a bakalářské práce.
 1. B) dohromady za všechny termíny státních závěrečných zkoušek:
 • leden/únor 2024, květen/červen 2024 a srpen 2024.
 1. C) zvlášť pro oblasti:
 • Podnikání a management a Ekonomika a podnikání,
 • Marketingové komunikace,
 • Právní specializace, Obchodněprávní studia a Bezpečnostní studia.

 

Vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků bude u příležitosti promoce absolventů.

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student