Aktuality

Soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci na Fakultě VŠPP na Panevropské univerzitě v akademickém roce 2022/2023.

Děkanka Fakulty Vysoká škola podnikání a práva vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci.

 

Hledáme tři vítěze a tři nejlepší bakalářské a diplomové práce z oblastí:

 • Podnikání a management a Ekonomika a podnikání,
 • Marketingové komunikace,
 • Právní specializace, Obchodněprávní studia a Bezpečnostní studia.

 

Každý z vítězů obdrží finanční odměnu ve výši 15 000 Kč od generálního sponzora soutěže společnosti BENZINOL SLOVAKIA s. r. o.

Soutěž je určena úspěšným absolventům/absolventkám všech studijních programů a studijních oborů na Fakultě VŠPP. Cílem soutěže je podporovat a rozvíjet oblasti studijních programů a oborů a to ve třech základních pojetích:

 • jako osobní kvalitu a přístup k řadě lidských činností,
 • jako profesi, 
 • jako individuální nebo společenskou hodnotu, která ovlivňuje životní styl.

V soutěži budou hledány inovativní a zajímavé práce, které jsou přínosné pro rozvoj managementu, marketingu, podnikání a podnikatelského prostředí, pro oblast informatiky a pro oblast práva. Zvlášť budou sledovány tyto kritéria:

 • novost a aktuálnost tématu,
 • způsob zpracování (struktura, exaktnost, provázanost, tvořivost),
 • využití cizojazyčné literatury, formální správnost a grafická úprava,
 • praktická realizovatelnost a ekonomické přínosy v praxi,
 • způsob prezentace a schopnost argumentace studenta při obhajobě DP/BP.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!