Aktuality

Vážené studentky a studenti,

rádi bychom vás informovali o provozu PEUNI v letních měsících a o termínech, které souvisí se zkouškovým obdobím, s odevzdáváním bakalářských a diplomových prací a srpnovými SZZ.

 

Zkouškové období LS 2022/23

Prezenční studium: 22. 5. – 30. 6. 2023, 21. 8. – 31. 8. 2023.

Kombinované studium: od 14. dne po poslední konzultaci daného předmětu – 30. 6. 2023, 21. 8. – 31. 8. 2023.

 

Termíny související se SZZ srpen 2023

Termín odevzdání závěrečné práce studentů PEUNI z Ostravy, Brna a Prahy je 21. 7. 2023 (jen elektronická verze v UIS).

Podání přihlášky k SZZ: 28. 6. – do 28. 7. 2023 (elektronicky v UIS).

Termín kontroly studia 28. 7. 2023 (součástí splnění všech náležitostí připuštění k SZZ je rovněž úhrada veškerého financování vůči PEUNI).

Termíny SZZ jsou pro FVŠPP stanoveny od 21. 8. – do 25. 8. 2023.

Termíny SZZ jsou pro FVŠO stanoveny od 24. 8. – do 31. 8. 2023.

 

Provoz budovy v Ostravě a Praze

Praha – běžný provoz školy končí pátkem 30. 6. 2023. Knihovna a sekretariáty kateder mají nařízenu dovolenou od 3. 7. do – 14. 7. 2023. Karty studentů budou zablokované od 1.7. do 13.8.2023. Vstup studenta do budovy je v tomto období možný jen na základě domluvené konzultace s pedagogem nebo jiným pracovníkem školy.

Budova v Ostravě: V době hromadné dovolené, tj. 1. 7. 2023 – do 16. 7. 2023 bude budova uzavřena. V období od 17. 7. – do 31. 8. 2023 bude budova otevřena od 7:30 hod. – do 16:00 hod..

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!