Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Aktuality

Institucionální akreditace

Panevropská univerzita dosáhla dalšího významného historického milníku ve svém rozvoji. Stala se první soukromou univerzitou v České republice, která získala institucionální akreditaci. Institucionální akreditace představuje nejvyšší deklaraci kvality univerzitní instituce jako celku, a její získání je pro Panevropskou univerzitu významným uznáním jejích vzdělávacích i výzkumných aktivit.

 

„Jsme nesmírně hrdí na udělení institucionální akreditace, jež je výsledkem naší dlouholeté práce a naplňování strategie být moderní profesní univerzitou poskytující špičkové vzdělání. Zároveň jde o nezávislé potvrzení kvality Národním akreditačním úřadem a výraz ojedinělé důvěry ve vnitřní procesy akreditace programů Panevropské univerzity. Institucionální akreditace nám dává nové možnosti pro dynamický rozvoj našich studijních programů, ale i nostrifikace předchozího vzdělání zahraničních uchazečů o studium. Věřím, že naši studenti to ocení jako pečeť kvality diplomů získaných na naší univerzitě“ říká doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor Panevropské univerzity. 

 

Institucionální akreditace vysokých škol v České republice je proces, při kterém hodnotí experti jmenovaní Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství kvalitu vysokoškolské instituce jako celku. Pro vysoké školy je institucionální akreditace velmi důležitá, protože představuje oficiální uznání jejich kvality a schopnosti poskytovat vysoce kvalitní vzdělání a samostatně rozvíjet nabídku studijních programů. Akreditace také posiluje důvěru veřejnosti a zaměstnavatelů ve vzdělávací služby školy a může podporovat její konkurenceschopnost a atraktivitu.

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student