Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Aktuality

Jak napsat kvalitní bakalářskou nebo diplomovou práci?

Jak napsat kvalitní bakalářskou nebo diplomovou práci?

Děkanka fakulty VSPP Iveta Vozňáková předala ocenění třem absolventům univerzity, jejichž práce byly vyhodnoceny jako nejlepší.

Jak probíhal proces volby tématu? Co bylo nejtěžší při tvorbě práce? Co doporučují úspěšní autoři nejlepších prací studentům?

 

 

Mgr. Valerie Odrobinová

Absolventka studijního programu Obchodněprávní studia

 

  1. Důvod výběru vašeho tématu DP?

Téma mé diplomové práce (kontrola spojování soutěžitelů) jsem si vybrala, protože mě v rámci studia zaujalo soutěžní právo, a chtěla jsem se tomu blíže věnovat.

  1. Co bylo nejtěžší při psaní diplomové práce?

Nejtěžší pro mě bylo ze začátku se do toho dostat, ale jakmile jsem začala psát, už to šlo mnohem jednodušeji. A poté velký záběr mi dalo napsat úvod a závěr, jelikož to mi moc nejde, ale nakonec to dopadlo lépe, než jsem očekávala.

  1. Jedna rada pro budoucí studenty, kteří se chystají psát BP / DP?

Začněte psát raději dříve, než byste chtěli, jelikož si poté v rámci psaní můžete dopřát zasloužené pauzy a budete na to mít více času. Psaní ve stresu se nevyplatí!

 

Bc. Jakub Miczka

Absolvent studijního programu Marketingové komunikace

 

  1. Důvod výběru vašeho tématu BP?

Mé téma bakalářské práce jsem si zvolil z důvodu, protože mi bylo téma blízké a zároveň jsem věřil, že práce na něm mě bude bavit. Téma jsem si však nevybral já sám. Určitou představu jsem měl, ale až po konzultaci s vedoucím práce, kterému chci tímto ještě jednou poděkovat, jsme vše doladili do finální podoby.

  1. Co bylo nejtěžší při psaní bakalářské práce?

Nejtěžší částí při psaní bakalářské práce pro mě byla práce se zdroji a literaturou v takovém rozsahu. Jelikož se jednalo o mou první akademickou práci, zpočátku jsem měl velké obavy, jaké zdroje použít a jaká literatura je pro mou bakalářskou práci relevantní. Díky konzultacím s vedoucím bakalářské práce jsem si uvědomil důležitost výběru vhodné literatury pro mé téma. Zjistili jsem, že oblast sportu v marketingu v České republice není tolik zastoupena v domácí literatuře. Na základě doporučení vedoucího práce jsem se rozhodl orientovat více na zahraniční publikace.

  1. Jedna rada pro budoucí studenty, kteří se chystají psát BP / DP?

Jednu radu pro budoucí studenty a za mě klíčový faktor úspěšného zvládnutí bakalářské práce je správná volba tématu, které vás bude bavit. Během výběru tématu zohledněte především své zájmy, což vám dodá motivaci pro práci na něm.

 

Ing. Filip Keclík

Absolvent studijního programu Podnikání a management

 

  1. Důvod výběru vašeho tématu DP?

Téma diplomové práce jsem si vybral z důvodu osobního zájmu o danou problematiku, navíc je toto téma aktuální více než kdykoli předtím. Sám se finančnímu trhu a jeho instrumentům věnuji ve volném čase a chtěl jsem spojit příjemné s užitečným a vytvořit práci, na kterou bych se mohl v budoucnu odkazovat.

  1. Co bylo nejtěžší při psaní diplomové práce?

Nejtěžší bylo usměrnit všechny informace a myšlenky, které chtěl člověk zachytit a vybrat ty nejdůležitější a nejpodstatnější. K tomu se pojí i samotná struktura diplomové práce, která musela být naplánovaná dopředu.

  1. Jedna rada pro budoucí studenty, kteří se chystají psát BP / DP?

Strukturu, obsah a zdroje si promyslete, naplánujte a zjistěte dopředu. Ušetří vám to čas a možné problémy při následném psaní závěrečné práce.

 

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student