Univerzitní Školné

Jaké je školné na Panevropské univerzitě? Liší se ve studijních programech, nebo fakultách? Co termíny? A jsou možné i splátky?

Školné na Panevropské univerzitě jsme maximálně zjednodušili. Neliší se proto podle fakulty – jak na FVŠO, tak na FVŠPP je cena totožná. 

Univerzitní školné se nemění, ani podle vybraného studijního programu, např. pro všechny bakalářské studijní programy je výše školného stále stejná. Jediné, co stejné není – je, zda-li probíhá studium v Praze, nebo Ostravě.

Panevropská,
univerzita tvého života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Školné a možnosti úhrad

Respektujeme fakt, že každý z nás má jiné potřeby a preference, a proto nabízíme 3 varianty úhrad školného tak, abychom zajistili, co možná největší finanční komfort při jeho platbě.

Základní semestrální školné

Zdaleka nejčastější varianta, při které je školné hrazeno vždy před začátkem příslušného semestru. Ročně se uhradí dvě platby.

Roční zvýhodněná úhrada školného

Pro ty, co nechtějí řešit stresy s termíny, nebo preferují cenově nejvýhodnější variantu, nabízíme možnost zaplatit školné najednou za oba semestry. My takovou platbu zvýhodníme sníženým školným o cca 5 %.

Školné na splátky

Snažíme se, aby naše studium bylo co nejdostupnější. Proto je u nás možné hradit školné i na splátky. Máme ale jednu podmínku - první semestr se hradí vždy v jedné platbě. Všechny ostatní pak fungují již formou měsíčních splátek.

Platební informace

Bankovní spojení za administrativní poplatek přijímacího řízení ve výši 500 Kč
a b
ankovní spojení pro platby školného v CZK:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2402104733/2010
IBAN: CZ14 2010 0000 0024 0210 4733, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Bankovní spojení pro platby v EUR:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2302104736/2010
IBAN: CZ83 2010 0000 0023 0210 4736, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení).

Termíny plateb

15. 7. 2022 – termín platby pro zimní semestr akademického roku

15. 12. 2022 – termín platby pro letní semestr akademického roku

Pozn. Noví studenti přijatí po 15. 7. 2022 uhradí platbu dle výběru platebního kalendáře v UIS.

* Splatnost první platby školného

Splatnost první platby školného je stanovena v závislosti na tom, kdy uchazeč provede výběr a tisk platebního kalendáře v UIS.

(v lednu … splatnost = 15.2., v únoru … splatnost = 15.3., v březnu … splatnost = 15.4., v dubnu … splatnost = 15.5., v květnu … splatnost = 15.6., v červnu a do 10.7. … splatnost = 15.7., po 10.7. … splatnost = datum volby a tisku platebního kalendáře + 5 dnů)

Přehled školného pro studium v zimním a letním semestru 2022/2023

Bakalářské studium

Povinnost platby školného se váže k celému akademickému roku.

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(5. a 6. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2024

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2024

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2024 – 15. 4. 2025
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(5. a 6. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2024

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2024

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2024 – 15. 4. 2025
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous
Next

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(5. a 6. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2024

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2024

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2024 – 15. 4. 2025
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(5. a 6. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2024

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2024

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2024 – 15. 4. 2025
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous
Next

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(5. a 6. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2024

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2024

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2024 – 15. 4. 2025
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(5. a 6. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2024

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2024

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2024 – 15. 4. 2025
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous
Next

Navazující magisterské studium

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous
Next

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.

Další semestry

(každý další semestr)​

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. (ZS) a 15. 12. (LS)

Splátky (5 splátek)

Termín plateb:
15. 7. – 15. 11. (ZS)
15. 12. – 15. 4. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

(1. a 2. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7.* a 15. 12. 2022

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2022*

Splátky (1. semestr + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15. 7. 2022*,
poté splátky od 15. 12. 2022
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(3. a 4. semestr)

Základní cena za semestr

Termín plateb:
15. 7. a 15. 12. 2023

Roční platba (sleva cca 5%)

Termín platby: 15. 7. 2023

Splátky (10 splátek)

Termín plateb:
15. 7. 2023 – 15. 4. 2024
vždy k 15 dni v měsíci.