Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MBA Photo

Jedinečný
program
v ČR

Zvyšte si
profesní
vzdělání

MBA Photo je ideální pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti digitální fotografie, ať už s cílem posunout svou kariéru na vyšší úroveň nebo rozjet vlastní podnikání v tomto dynamickém odvětví. Program poskytuje nejen technické a umělecké schopnosti, ale také důležité obchodní a marketingové znalosti, které jsou klíčové pro úspěch.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S MBA

Co je program MBA?

Titul MBA (Master of Business), uváděný za jménem, je profesní titul, který lze získat v neakreditované formě studia na fakultě VŠO Panevropské univerzity. Celosvětově se řadí ke klíčovému manažerskému vzdělání pro TOP manažery a jednatele firem.

tvorba garantů

Co nabízí program
MBA Photo?

Jedinečné zaměření na oblast digitální fotografie

Praktická orientace s důrazem na aktuální trendy a technologie

Náskok před ostatními

Setkáte se s předními experty v oblasti fotografie a podnikání

Kariérní růst

Rozvoj osobní značky a podnikatelských dovedností

Nejnovější trendy

Prozradíme vám ty nejnovější trendy v oblasti digitální fotografie

Rozvíjejte své schopnosti a dovednosti

Díky ročnímu studiu MBA naplno rozvinete nejen fotografické umění, ale získáte manažerské i podnikatelské schopnosti a dovednosti.

Časově přívětivé studium

Flexibilní studijní režim kombinovaný s osobními nebo profesními závazky

Charakteristika

studijního

programu

MBA je profesní studium určené k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Andministration). 

MBA rozšiřuje a doplňuje ve zvolené oblasti studia praktické znalosti a dovednosti pro podnikatele, manažery, specialisty, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání. Titul MBA je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

MBA Photo je speciálně navržený vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Administration) se zaměřením na oblast digitální fotografie.

Program je určen pro fotografy, digitální umělce, podnikatele v oblasti vizuálních médií a manažery, kteří se chtějí specializovat na řízení a rozvoj podnikání v oblasti fotografie.

Tento studijní program nenahrazuje vysokoškolské vzdělání (ať již bakalářské, magisterské či doktorské stupně), ale představuje důležité celoživotní kariérní vzdělávání, které vhodně doplňuje a rozšiřuje existující akademické vzdělání v oblasti umění, designu, marketingu nebo podnikání.

Program MBA Photo je ideálním profesním vzděláváním pro všechny řídící pracovníky a aspiranty na manažerské pozice v oblasti fotografie a vizuálních médií, stejně jako pro ty, kteří již v této oblasti působí jako manažeři. Tento program ocení také samostatní podnikatelé a digitální umělci, kteří hledají způsoby, jak inovovat a progresivně rozvíjet své podnikání.

Program neustále sleduje nejnovější trendy a inovace v oblasti digitální fotografie, marketingu a podnikání, čímž zajišťuje, že naši studenti jsou vždy o krok napřed před konkurencí. Naším primárním cílem je poskytnout současným i budoucím manažerům, podnikatelům a kreativcům v oblasti digitální fotografie vzdělání, které podpoří jejich inovativní a progresivní přístup k podnikatelské činnosti v tomto dynamicky se vyvíjejícím sektoru.

STUDIJNÍ MODULY V OBLASTI
MBA Photo

1. úvod do fotografie (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Základy fotografické techniky, historie fotografie, základní pojmy a principy.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

2. KRAJINA (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Martina Bartoníčková
Martina Bartoníčková je dynamická fotografka, jejíž životní a profesní cesta jsou silně ovlivněny vášní pro cestování a fotografii.

Techniky a přístupy k tvorbě působivých krajinářských fotografií, včetně osvětlení, kompozice a postprodukce.

Ve svých dvaceti letech opustila studia, aby se mohla plně věnovat cestování, počínaje Evropou a později se usadila na šest let v Izraeli. Zde absolvovala roční Školu Kreativní Fotografie, což byl zásadní krok pro její profesní rozvoj. Během svého pobytu v Izraeli se specializovala na portrétní fotografii začínajících modelek a získala cenné zkušenosti spoluprací jako asistentka s několika prestižními izraelskými fotografy.

Martina však hledala širší spektrum vyjádření a rozhodla se pro roční cestovatelskou a fotografickou expedici do Asie, tehdy ještě s kinofilmem. Po krátkém působení jako turistický průvodce ve Velké Británii ji cesta zavedla do Latinské Ameriky, kde strávila sedm let, během nichž měla možnost procestovat a zdokumentovat část této fascinující oblasti.

Krajinářské fotografii se Martina začala intenzivně věnovat přibližně před deseti lety po svém návratu do České republiky. Od té doby absolvovala desítky kurzů a workshopů u známých českých i zahraničních fotografů, což jí umožnilo rozšířit její odborné znalosti a dovednosti. Martina má na svém kontě několik vlastních fotografických výstav, příležitostně se věnuje focení dětí a v současné době se připravuje na fotografické expedice do několika zajímavých destinací.

Martina Bartoníčková přináší do světa fotografie unikátní pohled spojený s bohatými zkušenostmi z cest a intenzivním vzděláváním v oblasti fotografie, čímž obohacuje každý snímek nejen technickou dokonalostí, ale i hlubokým příběhem.

3. Reportážní a dokumentární fotografie (subžánr streetphoto) (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Fokus na vyprávění příběhů skrze obraz, etické aspekty a práci v terénu.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

4. Portrét, akt (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Techniky portrétní fotografie, práce s modelem, osvětlení a kreativní přístupy.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

5. Postprodukce (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Pokročilé metody editace a zpracování fotografií, včetně softwarových nástrojů a workflow.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

6. Využití ICT a legislativa (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Ing. Jiří Kubica
Ing. Jiří Kubica je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky na VŠB-TU Ostrava, v oboru inženýrská informatika.

Praktické využití informačních a komunikačních technologií, autorské právo a legislativní rámec.

Jeho profesní kariéra zahrnuje široké spektrum pozic od týmového manažera v oblasti ICT podpory v různých organizacích včetně krajských a celorepublikových, až po výkonné role jako jednatel ve společnostech Railsformers s.r.o. a Reservatic s.r.o., kde se zaměřuje zejména na konzultační činnosti v managementu a ICT.

Jeho odbornost a zkušenosti ho také přivedly k působení coby externího lektora na Panevropské univerzitě a Ostravské univerzitě, a jako hodnotitele projektů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Czechinvest a další instituce. Kubica je aktivním členem profesních skupin jako MSIC IN, Startup Community MSIC, a EDIH Ostrava a je rovněž členem Mensa Česko, což odráží jeho intelektuální zájmy a schopnosti. Jeho práce a angažovanost v oblasti ICT a podnikání významně přispívá k inovativnímu ekosystému.

Digitální fotografii čistě na bázi TFP se s krátkými přestávkami věnuje dvacet let pod pseudonymem Flying Viking, v poslední době se zaměřením na akt a glamour. V rámci vzdělávacího programu MBA Photo se bude věnovat zejména otázkám spojeným s využíváním moderních prostředků ICT a umělé inteligence a na druhé straně také legislativě a kyberbezpečnosti.

7. Reklamní a produktová fotografie (8 VÝUKOVÝCH HOdin)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Základy reklamní fotografie, produktový styling a vizuální strategie.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

8. Konzultační modul (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
V současné době je rektorem Panevropské univerzity, a.s. Profesně se věnuje digitalizaci ekonomiky a managementu.

Individualizovaná zpětná vazba, konzultace projektů a rozvoj kariérních cílů.

Profesně se věnuje digitalizaci ekonomiky a managementu. Od počátku devadesátých let začal v informatice také podnikat a vysokoškolské vzdělání si rozšířil studiem oboru Manažerská informatika na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava.  Své odborné znalosti a zkušenosti s řízením projektů informačních systémů zúročil ve vedení devíti mezinárodních projektů, jako expert pak působil v 15 projektech. Publikační činnost zaměřuje na problematiku sdílené ekonomiky, metodiky řízení informačních systémů a problematiku zakládání nových IT podniků. Je v této oblasti autorem dvou monografií, 56 článků v odborném tisku, 18 přednášek na zahraničních konferencích a 22 příspěvků na domácích konferencích.

Fotografii se věnuje na amatérské úrovni přes třicet let. Především ho zajímá krajinářská fotografie, za poznáním zajímavých lokalit procestoval mnoho zemí. Je autorem serie článků a příspěvků v populární literatuře.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

1 rok

HARMONOGRAM STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2023-2024:

ŠKOLNÉ:

49 000,- bez DPH pro absolventy fakult VŠPP a VŠO
59 000,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

6 měsíců

HARMONOGRAM STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2024-2025:

ŠKOLNÉ:

49 000,- bez DPH pro absolventy fakult VŠPP a VŠO
59 000,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.​

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA, OSTRAVA

PODMÍNKY PŘIJETÍ - MBA

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava – Nové Město


Pozn.: Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA, OSTRAVA

PODMÍNKY PŘIJETÍ - MBA

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava – Nové Město


Pozn.: Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20ti oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student